2020 YILI BİRİM FİYATLARI YAYINLANAN KURUMLARIN LİSTESİ

Kurum Adı Yayınlanma Tarihi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 07.02.2020
Orman Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü 29.01.2020
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü 27.01.2020
Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü 28.02.2020
İlbank İller Bankası Genel Müdürlüğü Jeolojik-Jeoteknik, Jeofizik Etüt, Hizmet Laboratuvar İşleri İçme ve Kullanma Suyu, Jeotermal Sondaj İşleri Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Boru Donanımı Atıksu Tesisleri Üstyapı İşleri Soğutma Tesisatı ve Monoray Aksamı 28.02.2020
Devlet Su İşleri DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı 06.03.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Bakanlığı 16.03.2020
Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı 19.03.2020
PTT PTT Genel Müdürlüğü 19.03.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 01.04.2020
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyatları 26.06.2020