2021 YILI BİRİM FİYATLARI YAYINLANAN KURUMLARIN LİSTESİ

Kurum Adı Yayınlanma Tarihi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
İlbank İller Bankası Genel Müdürlüğü Jeolojik-Jeoteknik, Jeofizik Etüt, Hizmet Laboratuvar İşleri İçme ve Kullanma Suyu, Jeotermal Sondaj İşleri Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Boru Donanımı Atıksu Tesisleri Üstyapı İşleri Soğutma Tesisatı ve Monoray Aksamı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
PTT PTT Genel Müdürlüğü
Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyatları
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Bakanlığı