2021 YILI BİRİM FİYATLARI YAYINLANAN KURUMLARIN LİSTESİ

Kurum Adı Yayınlanma Tarihi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 29.01.2021
Orman Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü 05.02.2021
Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü 11.02.2021
İlbank İller Bankası Genel Müdürlüğü Jeolojik-Jeoteknik, Jeofizik Etüt, Hizmet Laboratuvar İşleri İçme ve Kullanma Suyu, Jeotermal Sondaj İşleri Sayısal Halihazır Harita Alımı İşleri Boru Donanımı Atıksu Tesisleri Üstyapı İşleri Soğutma Tesisatı ve Monoray Aksamı 15.02.2021
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü 16.02.2021
Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı 16.02.2021
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Bakanlığı 17.02.2021
PTT PTT Genel Müdürlüğü 24.02.2021
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11.03.2021
Devlet Su İşleri DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı 14.04.2021
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyatları 15.06.2021