Doğrudan temin türleri nelerdir?

İdareler 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen aşağıdaki durumlarda ihtiyaçlarını ilân yapılmaksızın ve teminat almaksızın doğrudan temini usulü ile karşılayabilirler: a. İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. b. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. c. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle