Doğrudan Temin Nedir ?

  Doğrudan Temin Nedir? Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Tanımlar maddesinde aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır. Doğrudan temin : Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, Doğrudan temin işlemleri 15 Ağustos 2003 tarihli ve 25200 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4964 Sayılı Bazı Kanunlarda