Fiyat Farkı Katsayıları Nasıl Hesaplanır?

Bir iş kalemini oluşturan unsurların, kalemin karsız fiyatına olan oranı o kalemin fiyat farkı ağırlık oranlarını temsil etmektedir. Bu unsurlar; işçilik (a), çimento (b1) , demir çelik (b2), akaryakıt (b3), kereste (b4), diğer malzemeler (b5), makina ve ekipmandan (c) oluşmaktadır. Bir inşaat pozu incelendiğinde; Bir metrekare kalıp yapılması imalatında kullanılan kalıp malzemeleri, çiviler ve işçilik