Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının kesintiye uğratılmadan temini

Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının kesintiye uğratılmadan teminine ilişkin düzenlemeler Kamu İhale Genel Tebliğinin 20. maddesinde belirtilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale