Önemli : Bazı Paket Programların Fiyat Farkı Hesabında Hata Var !

29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren 2013/5217 sayılı kararname eki ile Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen Yapım İşlerinde uygulanacak Fiyat Farkına ilişkin 7/2 maddesinde açık bir şekilde “Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır” denilerek endekslerden düşük olanın alınacağı belirtilmiştir.

Sektördeki programlardan birisi uzun süreden beridir hatalı bir şekilde Endeksleri kıyaslamak yerine formül üzerinden hesaplanan Pn değerlerinden düşük olanını hesaplamada kullanmaktaydı. Bu hatayı da mevzuatın “belirsizliğine” bağlamışlardı. İlgili mevzuatta açıkça belirtildiği gibi Endeksler kıyaslanacak ve düşük olanı alınacaktır. Konu nettir, Pn bir endeks değil, formülle hesaplanan fiyat farkı katsayısıdır.

Konu ile ilgili Sayıştay Uzman Denetçisi Sayın Harun Koçtepe 03/11/2015 tarihinde bir makale yayınlamış ve bu programı kullanan idareleri uyarmıştı. Bu programı üreten firma programında düzenlemeye giderek Pn değeri veya Endeks Değerinden hangisinin kıyaslama için kullanılacağının kararını kullanıcıya bıraktı. Aynı firma sanki bu hatayı yapan kendi programları değilmiş gibi konuyu aşağıdakine benzer ifadeler ve görsellerle reklam aracı yapmaya ve kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır.

Haber026

Söz konusu firma web sitesinde konu ile ilgili bir de makale yayınlamış ve makalenin detaylarında bu hatasını açıkça itiraf etmiştir ve bu firma yukarıdaki gibi bir başlıkla da sanki bu hata kendi programlarında değil başka programlarda varmış imajı vermeye çalışmaktadır. Açıkça kamuoyunu yanıltma amaçlı bu bilgilendirme yanlıştır. İlgili mevzuatta ve sayın Harun Koçtepe’nin makalesinde de açıkça belirttiği gibi endeksler kıyaslanmalı ve düşük olan endeks baz alınarak fiyat farkı hesabı yapılmalıdır. AMP Hakediş programları ilk günden beri bu hesabı mevzuata ve Sayın Koçtepenin makalesinde belirttiği şekilde doğru yapmaktadır.

Sayın kullanıcılarımızın AMP Hakediş programı ile yaptıkları ve ödedikleri hakedişleri doğrudur ve herhangi bir kamu zararı söz konusu değildir. Ancak diğer hakediş programını kullanan kurumların geriye doğru bu programla yaptıkları hakedişlerini kontrol etmeleri ve oluşmuş ise kamu zararını hesaplayarak düzeltme yoluna gitmelerini öneririz.

Sayıştay Uzman Denetçisi Sayın Harun Koçtepe’nin konu ile ilgili makalesine şu bağlantıdan erişilebilir.

http://www.malihakem.com/analizler/bazi-paket-programlarin-yapim-isi-fiyat-farki-hesabinda-hata-var_an98.html

Saygılarımızla

Erim Hamdi Dilmen
İnşaat Müh.
Genel Müdür Yardımcısı
AMP YAZILIM

Kaydet