01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı tüm işyerlerinde % 2 sabit olarak uygulanacaktır.

Kamu Kurumları ve Yüklenici Firmaların Dikkatine…

01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi uyarınca:

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı tüm işyerlerinde % 2 sabit olarak uygulanacaktır.

19.Ocak.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik kamuda ihale edilecek ve devam etmekte olan Hizmet Alımları işlerini yakından ilgilendirmektedir.

Yeni Çıkılacak Hizmet Alımı İhalelerinde Ne Yapılacak?

Bilindiği gibi Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre, personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet hesaplanırken, işe ait kısa vadeli sigorta kolu prim oranı SGK’dan resmi bir yazı ile öğrenilmekte ve teklif edilecek asgari işçilik maliyetinin hesabında, bu oran göz önünde bulundurulmaktaydı.

01.09.2013 tarihinden itibaren ihale edilecek personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı işlerinde kısa vadeli sigorta kolu prim oranı tespit edilirken SGK’dan resmi bir yazı istenilmeyecek ve  tüm işler için %2 sabit olarak kabul edilecektir.

Devam Etmekte Olan İşlerin Hakedişleri Nasıl Ödenecek?

01.09.2013 tarihinden itibaren devam etmekte olan işlerin Yüklenicileri, Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını SGK’ya %2 olarak ödeyecektir.

Bu durumda;

  1. Mevcut sözleşmesinde Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2’den fazla ise “İş Eksilişi”
  2. Mevcut sözleşmesinde Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2’den az ise “İş Artışı”

Uygulamalarının yapılması söz konusu olacaktır.

“İş Eksilişi” veya “İş Artışı” uygulamalarını ilk kez yapacak veya uygulama hakkında detaylı bilgi arayan İdareler ve Yükleniciler için AMP Akademi yayınlarından çıkan “Hizmet Alımları Sözleşme Uygulamaları” kitabını temin etmelerini öneririz.

Kitapta “İş Artışı ve İş Eksilişi” konusunda yer alan alt konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

Hizmet Alımlarında İş Artış ve İş Eksilişleri:

  • İş Artışı Kararı Kim Tarafından Alınmalıdır?
  • İş Artışı İş Kalemi Bazında mı Yapılır?
  • İş Artış ve Eksilişlerinin Aynı Anda Olduğu Hizmet Alımlarında Uygulama
  • Götürü Bedel Hizmet Alımlarında Vazgeçilen Hizmetler Yerine Yenisinin Alınması
  • Hizmet Alım İhalelerine İş Artışı İle Devam Edilebilir mi?
  • İhaleden Hemen Sonra İş Artışı Yapılabilir mi?
  • % 20 İş Artışının Üzerindeki Bedellerin Ödenmesi.

“Hizmet Alımları Sözleşme Uygulamaları” kitabı hakkında detaylı bilgi ve sipariş için bizi arayabilirsiniz.