Türkiye’nin en kapsamlı ve en güvenilir Hizmet Hakediş Programı MH’ın 2017 sürümü hazır

YENİ : Zorunlu BES Uygulamaları, firmalar havuzu, Elektrik alımlarında TRT payı, Dağıtım bedeli, BTV v.b. fon hesapları, Sulama v.b. işlere özel puantaj, yüzlerce yeni özellik ve iyileştirme !

İşte bu sürümde yapılan geliştirmelerin özeti

 • Sözleşme Kalemleri ve Birim Fiyatları penceresinin görünümü “Birim Fiyat Teklif Cetveli” formatına çevrildi ve Birim Fiyat Teklif Cetveli formatında rapor eklendi.
 • Sözleşme Kalemleri ve Birim Fiyatları penceresine hızlı miktar girişi eklendi.
 • Yeşil Defter; Penceresine hızlı giriş seçeneği eklendi.
 • Personel Özlük Dosyaları penceresine engelli personellerin engel derecelerini aylık girilebilmesi için alan oluşturuldu. Böylece engelli personeller için uygulanan gelir vergisi indirimi hakediş bazlı olarak takip edilebilecektir.
 • İşten ayrılan bir personelin işten ayrıldığı ay aynı kalemde tekrar işe başlamasına yönelik puantaj cetvelinde ve bordro kısmında düzenleme yapıldı.
 • Dosyada yer alan kişilerin tamamını gösteren Bordro Kişi Listesi raporunun dosya bazlı alınması sağlandı. Bunun için Bordro penceresindeki raporlar bölümüne Bordro Kişi Listesi raporu eklendi.
 • Araç puantajlarında kullanılan araçların takibi için Araç Havuzu ve Araç Grup Tanımları eklendi. İşlem sıralaması olarak önce araç grup tanımlamalarını yapmamız gerekir.
 • P12 Aylık araç puantajına Araç Değişim özelliği eklendi. Araç değişim işlem ile çıkan ve giren araçlar için puantajda denkleştirme hesabı yapılır ve miktarı tek bir araç olarak hesaplanır.
 • P06 puantaj cetveli sütun başlıklarının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi yapıldı.
 • Yedekten açma işleminde kullanıcı yetkisi kontrolü yapıldı. Kullanıcının yetkisi olmayan yedeklenmiş dosyaları programa yükleyerek açması engellendi.
 • Dosya yöneticisi penceresinde kullanıcıların sadece yetkili olduğu dosyaları görmelerine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Ana grup ve alt pozlar şeklide düzenlenerek puantaj girişi yapılan P19 Puantaj cetveli oluşturuldu. Bu puantajı kullanarak servis, yemek alımı vb. işlerin puantajlarını tutabilirsiniz.
 • Menü seçeneklerinde düzenleme yapıldı, Yönetim bölümü yeni oluşturuldu. Bordro hesabında kullanılan sabit bilgileri Yardım menüsü altına alındı.
 • Fazla Mesai Raporu eklendi, Yönetim menüsü altında yer alan Yönetim Raporları / Fazla Mesai seçeneği ile programa kayıtlı dosyalar içinde belirleyeceğiniz hakediş dönemine ilişkin toplam ne kadar fazla mesai yapıldığını gösteren detay rapor alabilirsiniz.
 • Puantaj cetveli mesai tür tanımlarında yapılan düzenleme doğrultusunda personel özlük dosyaları bölümünde alınan Yıllık Ücretli İzin Cetveli raporunun düzenlenmesi yapıldı.
 • Sefer başına yapılacak mesafenin (km) belirlendiği ve yapılan seferlerde belirlenen mesafenin altında yol yapılması durumunda eksik kalan mesafe için akaryakıt kesintisinin yapılabildiği P20 araç kiralama puantajı oluşturuldu.
 • Fiyat farkı hesabı penceresinde yer alan Yemek İstisna Hesabı / İstisnaya Esas Gün Sayısın’nın bulunmasında puantaj verileri, yeşil defter miktar girişleri (Hızlı-Detaylı) nin dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Personel hizmet alımları için P01 saatlik puantaj eklendi ve bu kalem için bordro hesabı seçenekleri düzenlendi.
 • Sözleşme kalemleri ve Birim Fiyatları penceresine kalem havuzundan sözleşme kalemi aktarılırken birden fazla kalemin seçilmesi sağlandı.
 • Tanımlar / Puantaj Cetveli Mesai Tür Tanımları penceresinde mesai kodları gruplandırıldı.
 • Muayene ve Kabul işlemlerinin hakediş bazlı yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Elektrik alımları hakedişlerinde dağıtım bedeli ve fonların hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım dosyalarında bordro kısmına zorunlu bireysel emeklilik kesintisi yapılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Firma kayıtlarının tutulmasına yönelik firma havuzu eklendi.
 • Firma seçimlerinin personel havuzdan yapılması gerçekleştirildi.
 • Park ve bahçelerin sulama işlerinde kullanılmak üzere tonaj üzerinde puantaj tutulan sulama puantajı eklendi.
 • P03 pozu tanımlanırken miktar bölümüne girilen ondalık değerin hesaplamada dikkate alınması sağlandı.
 • P04, P05, P05/1, P06, P07 ve P12 kalemlerinde puantaj girişi yapıldıktan sonra sözleşme kaleminin bilgilerinde düzenleme yapıldığında puantaj verilerinin korunmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • ÖTV Değişikliğinden kaynaklı fiyat farkı hesabının tüm hak edişler icmali raporuna yansımasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Bordro penceresinde Asgari Geçim İndirimi hesabına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Kaşelerde kişi seçimi yapılırken filtreleme yapılması sağlandı
 • Bordro / Personel özlük dosyalarında kişi bilgileri girilen alanlarda düzenleme yapıldı

Ve yakında yeni özellikler…

Kaydet

Kaydet