Mal Hizmet Hakediş Programımız MH’ın 2017 sürümü hazır !

Türkiye’nin en kapsamlı ve en güvenilir Hizmet Hakediş Programı MH’ın 2017 sürümü hazır

YENİ : Zorunlu BES Uygulamaları, firmalar havuzu, Elektrik alımlarında TRT payı, Dağıtım bedeli, BTV v.b. fon hesaplarıSulama v.b. işlere özel puantaj, yüzlerce yeni özellik ve iyileştirme !

İşte bu sürümde yapılan geliştirmelerin özeti

 • Sözleşme Kalemleri ve Birim Fiyatları penceresinin görünümü “Birim Fiyat Teklif Cetveli” formatına çevrildi ve Birim Fiyat Teklif Cetveli formatında rapor eklendi.
 • Sözleşme Kalemleri ve Birim Fiyatları penceresine hızlı miktar girişi eklendi.
 • Yeşil Defter; Penceresine hızlı giriş seçeneği eklendi.
 • Personel Özlük Dosyaları penceresine engelli personellerin engel derecelerini aylık girilebilmesi için alan oluşturuldu. Böylece engelli personeller için uygulanan gelir vergisi indirimi hakediş bazlı olarak takip edilebilecektir.
 • İşten ayrılan bir personelin işten ayrıldığı ay aynı kalemde tekrar işe başlamasına yönelik puantaj cetvelinde ve bordro kısmında düzenleme yapıldı.
 • Dosyada yer alan kişilerin tamamını gösteren Bordro Kişi Listesi raporunun dosya bazlı alınması sağlandı. Bunun için Bordro penceresindeki raporlar bölümüne Bordro Kişi Listesi raporu eklendi.
 • Araç puantajlarında kullanılan araçların takibi için Araç Havuzu ve Araç Grup Tanımları eklendi. İşlem sıralaması olarak önce araç grup tanımlamalarını yapmamız gerekir.
 • P12 Aylık araç puantajına Araç Değişim özelliği eklendi. Araç değişim işlem ile çıkan ve giren araçlar için puantajda denkleştirme hesabı yapılır ve miktarı tek bir araç olarak hesaplanır.
 • P06 puantaj cetveli sütun başlıklarının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi yapıldı.
 • Yedekten açma işleminde kullanıcı yetkisi kontrolü yapıldı. Kullanıcının yetkisi olmayan yedeklenmiş dosyaları programa yükleyerek açması engellendi.
 • Dosya yöneticisi penceresinde kullanıcıların sadece yetkili olduğu dosyaları görmelerine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Ana grup ve alt pozlar şeklide düzenlenerek puantaj girişi yapılan P19 Puantaj cetveli oluşturuldu. Bu puantajı kullanarak servis, yemek alımı vb. işlerin puantajlarını tutabilirsiniz.
 • Menü seçeneklerinde düzenleme yapıldı, Yönetim bölümü yeni oluşturuldu. Bordro hesabında kullanılan sabit bilgileri Yardım menüsü altına alındı.
 • Fazla Mesai Raporu eklendi, Yönetim menüsü altında yer alan Yönetim Raporları / Fazla Mesai seçeneği ile programa kayıtlı dosyalar içinde belirleyeceğiniz hakediş dönemine ilişkin toplam ne kadar fazla mesai yapıldığını gösteren detay rapor alabilirsiniz.
 • Puantaj cetveli mesai tür tanımlarında yapılan düzenleme doğrultusunda personel özlük dosyaları bölümünde alınan Yıllık Ücretli İzin Cetveli raporunun düzenlenmesi yapıldı.
 • Sefer başına yapılacak mesafenin (km) belirlendiği ve yapılan seferlerde belirlenen mesafenin altında yol yapılması durumunda eksik kalan mesafe için akaryakıt kesintisinin yapılabildiği P20 araç kiralama puantajı oluşturuldu.
 • Fiyat farkı hesabı penceresinde yer alan Yemek İstisna Hesabı / İstisnaya Esas Gün Sayısın’nın bulunmasında puantaj verileri, yeşil defter miktar girişleri (Hızlı-Detaylı) nin dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Personel hizmet alımları için P01 saatlik puantaj eklendi ve bu kalem için bordro hesabı seçenekleri düzenlendi.
 • Sözleşme kalemleri ve Birim Fiyatları penceresine kalem havuzundan sözleşme kalemi aktarılırken birden fazla kalemin seçilmesi sağlandı.
 • Tanımlar / Puantaj Cetveli Mesai Tür Tanımları penceresinde mesai kodları gruplandırıldı.
 • Muayene ve Kabul işlemlerinin hakediş bazlı yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Elektrik alımları hakedişlerinde dağıtım bedeli ve fonların hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım dosyalarında bordro kısmına zorunlu bireysel emeklilik kesintisi yapılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Firma kayıtlarının tutulmasına yönelik firma havuzu eklendi.
 • Firma seçimlerinin personel havuzdan yapılması gerçekleştirildi.
 • Park ve bahçelerin sulama işlerinde kullanılmak üzere tonaj üzerinde puantaj tutulan sulama puantajı eklendi.
 • P03 pozu tanımlanırken miktar bölümüne girilen ondalık değerin hesaplamada dikkate alınması sağlandı.
 • P04, P05, P05/1, P06, P07 ve P12 kalemlerinde puantaj girişi yapıldıktan sonra sözleşme kaleminin bilgilerinde düzenleme yapıldığında puantaj verilerinin korunmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • ÖTV Değişikliğinden kaynaklı fiyat farkı hesabının tüm hak edişler icmali raporuna yansımasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Bordro penceresinde Asgari Geçim İndirimi hesabına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Kaşelerde kişi seçimi yapılırken filtreleme yapılması sağlandı
 • Bordro / Personel özlük dosyalarında kişi bilgileri girilen alanlarda düzenleme yapıldı

Ve yakında yeni özellikler…

Yayın Tarihi06.02.2017
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.