Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Kurumsal Altyapı, Hakediş ve Yaklaşık Maliyet eğitim programını başarı ile gerçekleştirdik. VASKİ toplantı salonunda düzenlenen eğitim programına Plan Proje Dairesi Başkanı Harun Şahin ile ilgili birimlerin teknik personelleri katıldı.

Altyapı Projeleri İçin Metraj ve Yaklaşık Maliyet Konuları Öne Çıktı

Yerel basında da yer bulan eğitimimizde Altyapı projeleri için metraj, maliyet çıkarılması, altyapı projelerine ait paçal analizlerin oluşturulması, yaklaşık maliyet çalışmaları, hakediş hazırlama ve yazılımlarımızdaki son teknolojik yenilikler ile ilgili konular Eğitim Uzmanımız Turgut Yüzüak ve Kurumsal Uzmanımız Şeyhmus Aba tarafından ayrıntılı olarak anlatıldı.

VASKİ teknik personelinin yoğun ilgi gösterdiği eğitimimizde, teknik konular tartışıldı ve Altyapı Yaklaşık Maliyet sürecinin nasıl daha da hızlandırılabileceği konusu üzerinde duruldu. VASKİ’ye konukseverlikleri ve katılımları için teşekkür ederiz.