Yapım Hizmet ve Mal Alım İşleri Uygulama Yönetmeliklerinde Mevzuat Değişikliği!

27 Nisan 2016 Tarihli resmi gazete de yayınlanan tebliğ ve yönetmeliklerle yapım, hizmet ve mal alım uygulama yönetmelikleri ile kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapıldı, ayrıca yapım işleri benzer işler tebliğinde de düzenleme yapıldı.

Yapım ve hizmet alım uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yapım ve hizmet alım işlerinde çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusundaki her türlü sorumluluk yükleniciye ait olup, sözleşme konusu işin gerçekleştirilmesi sürecinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında yapılacak olan giderlerin tamamı da Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  • Mal alımlarında iş deneyim belgesi düzenlenirken “teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen projeler” ile “öz kaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen” işler içinde de teknolojik ürün deneyim belgesi düzenleneceği belirtilmiştir.
  • Genel tebliğde yapılan düzenleme ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde 5510 sayılı Kanunun 60. Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının da dikkate alınacağı belirtilmiştir.
  • Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yapılan değişiklikle “IX.Grup; Su Yapıları” altında yer alan “8. Arazi toplulaştırılmasına ilişkin yapım işleri” ile “9. Tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri” yeni getirilen “XX.Grup; Tarımsal Altyapı İşleri” sınıfı altına alınmıştır.
Yayın Tarihi29.04.2016
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.