KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE DÖKÜMANLAR


Bu sayfadaki aydınlatma metinleri ve dökümanlar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AMP YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”)   tarafından belirtilen mevzuat çerçevesinde Şirket yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

1.Web Sitesi Formlarına (İletişim, Teknik Destek, Eğitim, Satış Talep) İlişkin Aydınlatma Metni 

2.Müşteriler ve Kullanıcılar için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

3.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

4.Çerez Politikaları Aydınlatma Metni

5.Şirket Telefonları Üzerinden Yapılan Görüşmelerin Kaydı için Aydınlatma Metni

6.KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

 

Mevzuat değişiklikleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda sayfa ve dökümanlar güncellenecektir. Değişiklikleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.  Konu ile ilgili sorularınız için şirketimiz hukuk departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.