2886 Sayılı Eski Devlet İhale Kanununa göre Mukayeseli Keşif Düzenleme

Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit keşif bedelinin % 30 oranına kadar olan değişikliği süre hariç sözleşme ve şartname çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. İlave verilecek ek süre iş kalemlerinin teknik özellikleri  ve yapım şartları dikkate alınarak verilir.

İnşaat,ihzarat,imalat,tesisat,onarım,yıkım,iyileştirme,yenileştirme ve montaj işlerini kapsar.

Sözleşmede belirtilen iş tutarında artış veya eksiliş meydana gelmesi halinde izlenecek yöntem;

Artış; keşif bedelinin % 30’unu geçerse sözleşme feshedilir. Ancak bu durumda müteahhit işin keşif bedeli ve % 30 keşif artışına karşılık gelen işleri sözleşme ve şartname çerçevesinde yapmaya zorunludur. İşlerin % 30 keşif artışı ile bitmemesi  ve tasfiye edilmesi halinde müteahhitin, idareden hiçbir masraf ve tazminat isteyemeyeceği Kanunun 63’üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir.

iş artışı %30’dan fazla ise sözleşme hükümleri çerçevesinde ve idarenin izniyle, süre gözetmeksizin aynı müteahhide yaptırılabilir. Keşif bedelinin % 70’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması durumunda müteahhit işi bitirmek zorundadır. Yapmış olduğu ihale bedeli üzerinden damga vergisi,harç ve teminat yatıran müteahhide, belgelemek şartıyla yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık , ihale bedelinin % 70’i ile yaptığı iş tutarı arasındaki farkının % 5 ‘ine kadar ödeme yapabilmektedir. % 70’den daha düşük bedelle tamamlanan emanet işlerde müteahhide herhangi bir masraf karşılığı bedelin ödenmesi mümkün değildir.

AMP Hakediş ve Keşif programında mukayeseli keşif hesabı çok hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Keşif menüsünden 1.Keşifinizi (Sözleşme poz ve miktarlarınızı) tanımlamak. Ardından 2.Keşif penceresinde yeni miktarlarınızı (artan veya azalan) girmek, varsa yeni iş kalemlerinizi tanımlamaktır.

Bunun sonucunda program size otomatik olarak mukayeseli keşif cetvelini hazırladığı gibi, iş artışı – azalışını grup ve iş bazında tutar ve yüzde boyutunda raporlamaktadır.

Bu işlemleri dilerseniz doğrudan mukayeseli keşif penceresinden miktarlara veri girerek de yapabilirsiniz.

Yayın Tarihi02.12.2016
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.