Bir ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenebilir. Tip Şartname’nin 35.1 maddesinde yer alan Fiyat Dışı Unsurlar Hesabını Kurumsal Hakediş ve Yaklaşık Maliyet programında gerçekleştirebilirsiniz. Fiyat Dışı Unsurları değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımdan oluşur. Teklif fiyatı değerlendirmesi ile ihaleye katılan firmaların verdikleri teklif fiyatları üzerinden bir puan hesaplanır. Kalite ve Teknik Değer Nitelik değerlendirmesi ile de idare tarafından belirlenen pozlara birer puan tanımlaması yapılır ve isteklilerin o kalemlere verdikleri tutarlar üzerinden bir değerlendirmeye tabii tutulur.

Programda bu hesabı gerçekleştirmek için, öncelikle fiyat dışı unsur hesabının yüzde kaçının Teklif Fiyatı Oranından hesaplanacağı ve yüzde kaçının İş Kalemlerinin kalite oranından hesaplanacağı programa tanıtılır.

01-fiyat-disi-unsurlar-hesabi

İkinci adımda, Kalite ve Teknik Değer Nitelik değerlendirmesi yapılacak olan iş kalemleri seçilir. Bu kalemlere tek tek puan verilir. Bu puanların toplamı, başta belirlediğiniz yüzdeye eşit olmalıdır. Örneğin en başta %30 belirlediyseniz, kalemlerin puanlarının toplamı 30’a eşit olmalıdır.

02-fiyat-disi-unsurlar-hesabi

Ardından isteklilerin firma isimleri ve verdikleri teklif bedelleri girilir. Her bir firma için Kalite ve Teknik Değer Nitelik değerlendirmesi yapılacak poz fiyatları programa tanıtılır. Program burada ilgili hesapları otomatik olarak gerçekleştirerek, her bir firmanın poz puanını ve Teklif Puanını hesaplar.

03-fiyat-disi-unsurlar-hesabi

Firmalara çift tıklayarak, hesap detayını görebilirsiniz. Poz bazında Kalite ve Teknik Değer Nitelik hesabının nasıl yapıldığı ve Teklif Puanının nasıl hesaplandığının detayları bu pencerede bulunur.

04-fiyat-disi-unsurlar-hesabi

Son adımda İhale komisyon kararını yazdırabilirsiniz.

05-fiyat-disi-unsurlar-hesabi

İnşaat ihalelerinde fiyat dışı unsurlar hesabına ait örnek bir ihale komisyon kararı için tıklayınız.