Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakediş Nasıl Yapılır? (Yapım İşleri – Gerçekleşme Yüzdesi Kullanarak)

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakediş Nasıl Yapılır? (Yapım İşleri – Gerçekleşme Yüzdesi Kullanarak)

Bu yazımızda yapım işlerinde Anahtar Teslimi Götürü Bedel hakediş nasıl yapılır? ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir, detaylı biçimde bunları irdeleyeceğiz. Hakedişe esas imalatların ilerleme durumları gerçekleşme yüzdesi kullanılarak belirtilecektir. Hakediş sürecini gerçekleşme yüzdesi yöntemini kullanarak anlatacağız.
Yapım işlerinde hakediş kısaca; imalat miktarı/yüzdesi karşılığında yükleniciye ödenecek tutarın hesaplanması sürecidir.

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Hakediş süreci ana hatlarıyla şöyledir:

 1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel yapım işlerinde sözleşmede kullanılan pozlar ve bu pozların pursantajları tanımlanır.  Tüm iş gruplarında bulunan sözleşme kalemlerinin pursantajları toplamı yüzde yüz (%100) olmalıdır.
 2. Şantiyede gerçekleşen imalatların gerçekleşme yüzdeleri tahmini olarak hesaplanır. Örneğin Temel Betonunun yarısı dökülmüşse %50 olacak şekilde gerçekleşme yüzdesi tanımlanır.
 3. Sözleşme Pursantajı ile girilen gerçekleşme yüzdesi çarpılır. Aynı örnekten devam edersek, sözleşme pursantajı %3 olan Temel Betonu pozunun yarısı yani %50’si yapıldıysa: 0,03*0,5=%0,015  bulunur.
 4. Bulunan bu oran ödemeye esas orandır. Sözleşme bedeli ile çarpılarak bu hakedişte ödenecek tutar hesaplanır. Sözleşme bedelinin 100.000 TL olduğunu farz edersek; 0,015*100.000=1.500 TL bulunur.
 5. Yeşil Defter; gerçekleşme yüzdeleri kümülatif olarak gösterildiği kısımdır.  Yeşil defterde sözleşme pozlarına ait   “Toplam Gerçekleşme Yüzdesi (%), Bir Önceki Hakediş Gerçekleşme Yüzdesi (%),  Bu Hakediş Gerçekleşme Yüzdesi (%)” yer alır. “Toplam Gerçekleşme Yüzdesi =  Önceki Hakediş Gerçekleşme Yüzdesi + Bu              Hakediş Gerçekleşme Yüzdesi” ile hesaplanır. Yeşil defter raporları oluşturulur.
 6. Yapılan İşler Listesi; hakediş tutarlarının gösterildiği kısımdır. Toplam imalat tutarı, toplam pursantaj ile  sözleşme bedelinin çarpımının yüze bölünmesi ile hesaplanır. “Bu Hakediş İmalat Tutarı =  Toplam Hakediş İmalat Tutarı – Önceki Hakediş İmalat Tutarı” şeklinde hesaplanır. Yapılar işler listesi raporları oluşturulur.
 7. Hakediş İcmali; iş gruplarına ait “Yapılan İşler Toplam”, “Önceki Hakediş Toplamı”, “Bu Hakediş Toplamı” nın gösterildiği kısımdır. İcmal raporları oluşturulur.
 8. Fiyat Farkı Hesabı; fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda bu hakediş tutarı üzerinden ağırlık oranlarına göre veya genel endekse göre fiyat farkı hesaplanır. Fiyat farkı hesap raporları oluşturulur.
 9. Hakediş Ön Kapağı; Sözleşme bilgileri yer alır ve varsa sözleşme artışları ile süre uzatımları gösterilir.  “Yapım İşleri Hakediş 1.Kapak Raporu” oluşturulur.
 10. Dizi Pusulası; hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir. Penceredeki veriler doğrultusunda “Hakediş Dizi Pusulası” raporu oluşturulur.
 11. Hakediş İcmali; özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir. Hakediş içereriğinden kesintiler var ise oluşturulur. Penceredeki veriler doğrultusunda “Hakediş İcmali” raporu oluşturulur.
 12. Hakediş Arka Kapağı; Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “Yapım İşleri Hakediş 4. Kapak Raporu” oluşturulur.
 13. Hakediş Özeti; Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir. Yapım İşleri “Hakediş Özeti” raporu oluşturulur.

Bu raporların tamamını yazımızın devamında örnekleri ile beraber anlatacağız.

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Sözleşme Pursantajları İcmali Raporu

Tüm iş gruplarındaki sözleşme kalemlerine pursantajlar tanımlanır. Sözleşme pursantajları icmal raporu oluşturulur.

 

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Sözleşme Pursantajları İcmali Raporu

 

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Sözleşme Pursantajları İcmali Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Sözleşme Pursantajları İcmali Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Sözleşme Pursantajları İcmali Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Sözleşme Pursantajları İcmali Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yeşil Defter Raporu

Yeşil defterde sözleşme pozlarına ait   “Toplam Gerçekleşme Yüzdesi (%), Bir Önceki Hakediş Gerçekleşme Yüzdesi (%),  Bu Hakediş Gerçekleşme Yüzdesi (%)” yer alır. Bu veriler doğrultusunda yeşil defter raporu oluşturulur.

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yeşil Defter Raporu

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yeşil Defter Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yeşil Defter Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yeşil Defter Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yeşil Defter Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yapılan İşler Listesi Raporu

Yapılan İşler Listesinde; “Toplam Hakediş İmalat Tutarı”, “Bu Hakediş İmalat Tutarı”,  “Önceki Hakediş İmalat Tutarı” yer alır. Bu veriler doğrultusunda yapılar işler listesi raporu oluşturulur.

 

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yapılan İşler Listesi Raporu

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yapılan İşler Listesi Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yapılan İşler Listesi Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yapılan İşler Listesi Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Yapılan İşler Listesi Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmal Raporu

Hakediş İcmali; iş gruplarına ait “Yapılan İşler Toplam”, “Önceki Hakediş Toplamı”, “Bu Hakediş Toplamı”nın gösterildiği kısımdır. İcmal raporu oluşturulur.

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmal Raporu

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmal Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmal Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmal Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmal Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Fiyat Farkı Hesabı Raporu

Fiyat Farkı Hesabı;  bu hakediş tutarı üzerinden ödenek dilimlerine göre fiyat farkı hesaplanır. Fiyat farkı hesap raporları oluşturulur.

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Fiyat Farkı Hesabı Raporu

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Fiyat Farkı Hesabı Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Fiyat Farkı Hesabı Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Fiyat Farkı Hesabı Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Fiyat Farkı Hesabı Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Ön Kapak Raporu

Hakediş Ön Kapağı; Sözleşme bilgileri yer alır.  “Yapım İşleri Hakediş 1.Kapak (Ön Kapak) Raporu” oluşturulur.

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Ön Kapak Raporu

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Ön Kapak Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Ön Kapak Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Ön Kapak Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Ön Kapak Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Dizi Pusulası Raporu

Hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir. Penceredeki veriler doğrultusunda “Hakediş Dizi Pusulası” raporu oluşturulur.

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Dizi Pusulası Raporu

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Dizi Pusulası Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Dizi Pusulası Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Dizi Pusulası Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Dizi Pusulası Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmali Raporu

Hakediş icmal’ inde yapılan işin toplam tutarı gösterilir. “Hakediş İcmali” raporu oluşturulur.

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmali Raporu

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmali Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmali Raporu Word

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmali Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş İcmali Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Arka Kapağı Raporu

Hakediş Arka Kapağı; sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir. “Yapım İşleri Hakediş 4. Kapak Raporu” oluşturulur.

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Arka Kapağı Raporu

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Arka Kapağı Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Arka Kapağı Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Özeti Raporu

Hakediş Özeti; Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir. Yapım İşleri “Hakediş Özeti” raporu oluşturulur.

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Özeti Raporu

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Özeti Raporu Excel

Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel Örnek Hakediş Özeti Raporu Excel

Anahtar Teslimi Götürü Bedel hakedişlerinizi AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet programı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Program yeşil defter, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesabı, hakediş ön kapağı, dizi pusulası, hakediş icmali, hakediş arka kapağı ve hakediş özetini otomatik oluşturur. Tüm hakediş raporlarınızı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen formatta tek tuşla hazırlayabilirsiniz.

Anahtar Teslimi Götürü Bedel (Gerçekleşme Yüzdesi Kullanarak) Hakedişleriniz İçin AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı

Yayın Tarihi09.11.2017
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.