Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun da “Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü” olarak tanımlanmıştır. Doğrudan temin bir ihale usulü değildir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesi kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise sözleşme yapılması zorunludur.

AMP Doğrudan Temin programı üzerinde gerçekleştirilen doğrudan teminlerde sözleşme imzalanıp imzalanmayacağını belirleyebiliyorsunuz.

doğrudan temin alımlarında sözleşme 1

Dosyayı oluştururken “Sözleşme İmzalanacak mı?” bölümünde Evet’i işaretlediğiniz de temin sürecinde Sözleşme Tasarısı alanı otomatik oluşur.

doğrudan temin alımlarında sözleşme 2

Sözleşme bilgilerini tanımlayarak sözleşme düzenleyebilirsiniz.