Fiyat Farkı Katsayıları Nasıl Hesaplanır?

Bir iş kalemini oluşturan unsurların, kalemin karsız fiyatına olan oranı o kalemin fiyat farkı ağırlık oranlarını temsil etmektedir. Bu unsurlar; işçilik (a), çimento (b1) , demir çelik (b2), akaryakıt (b3), kereste (b4), diğer malzemeler (b5), makina ve ekipmandan (c) oluşmaktadır. Bir inşaat pozu incelendiğinde;

Bir metrekare kalıp yapılması imalatında kullanılan kalıp malzemeleri, çiviler ve işçilik rayiçleri miktarları ile birlikte yer almaktadır. Analizdeki rayiçler diğer malzemeler (04.168/B3, 04.116/1, 04.168/C), demir çelik (04.272, 04.270) ve işçilik (01.009, 01.209, 01.501) olacak şekilde fiyat farkı katsayı gruplarına ayrılmıştır. Bu gruplardaki rayiç tutarları toplamı imalatın karsız toplamına oranlandığında bu imalatın ağırlık oranları toplamı 1 olacak şekilde oluşacaktır.

A-İşçilik rayiç tutarları toplamı / Toplam = 24,97 / 29,60 = 0,843581
B2-Demir Çelik rayiç tutarları toplamı / Toplam = 0,73 / 29,60 = 0,024662
B5-Diğer Malzemeler rayiç tutarları toplamı / Toplam = 3,90/29,60 = 0,131757
Ağırlık oranları toplamı = a+b2+b5 = 0,843581 + 0,024662 + 0,131757 = 1

Programda bulunan birim fiyat analiz modülü sayesinde tüm kurum pozları ve rayiçlerinde ağırlık oranları tanımlıdır. Bu noktada ihtiyaç duyulan fiyat farkı katsayılarına poz detaylarından kolayca ulaşabilinir.

Programda hazırlanan bir yaklaşık maliyet çalışmasının fiyat farkı katsayı hesabı, analiz veri tabanında tanımlı bu bilgilerle ve fiyat farkı katsayı hesaplama özelliğini kullanarak kolayca hesaplanabilir.

Bu çalışma için tamamlanmış dosyada yaklaşık maliyet menüsü içerisindeki “Fiyat Farkı Katsayıları Hesabı” düğmesi kullanılır.

Programın bu özelliği sayesinde yaklaşık maliyette kullanılan tüm pozların ağırlık oranına göre tutarı yaklaşık maliyet toplamına oranlanarak proje bazlı ağırlık oranı hesabı yapılacaktır.

Yaklaşık Maliyetimizin Fiyat Farkı Ağırlık Oranları hesabın sonucu alttaki pencerede gösterilmiştir.

Alttaki pencerede görüleceği üzere her imalat pozun yaklaşık maliyet tutarı ile işçilik katsayısı çarpılarak işçilik tutarı bulunmaktadır. Tüm imalat pozların işçilik tutarları hesaplanması sonucu yaklaşık maliyetimizin toplam işçilik tutarı bulunmuş oluyor. Bu işlem tüm katsayı tipleri için tekrarlanması sonucu bulunan tutarların toplamına oranlanarak işin fiyat farkı ağırlık oranları tespit edilmiş olacak.
a- İşçilik katsayı hesabı

b1- Çimento katsayı hesabı

b2- Demir-Çelik katsayı hesabı

b3- Akaryakıt katsayı hesabı

b5- Diğer Malzemeler katsayı hesabı

c- Makine ve Ekipman katsayı hesabı

Yayın Tarihi24.02.2017
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.