Yazımızda sizlere AMP Hakediş ve Keşif 2886 programında İmalat Çarşafı olarak isimlendirilen Yapılan İşler Listesi hesaplarının nasıl yapıldığını anlatacağız.

2886 Sayılı İhale Kanunu ve 13181 Sayılı Fiyat Farkı kararnamesinde Eskalasyon fiyat farkı olarak bahsedilen ve esasında sözleşme yılı ile uygulama arasındaki Birim Fiyat farkın ödenmesi anlamına gelen bir hesap yöntemi esastır.

Söz konusu yöntem ihale edilen bir işin tüm ödemeleri sözleşme yılı fiyatları ile yapılmaktadır. Hesabın temeli bunun üzerine kurulmuştur. Ancak yıllara sari işlerde sözleşme yılından sonraki yıllarda her bir uygulama yılı için ayrı ayrı olmak üzere Uygulama Yılı Birim Fiyat Farkı ödenmektedir. İşte bu hesaba Eskalasyon Fiyat Farkı denmektedir. Detayı 13181 Sayılı Fiyat Farkı kararnamesinde açıklanmıştır.

Hesabın detayına girmeden önce her yıl için 31 Aralık itibarı ile gerçekleşen toplam imalat tespiti yapılmaktadır. Örneğin 1998 sözleşme yılında başlamış bir işin sene sonunda, yıl sonu tespiti yapılmaktadır. Tespit sayesinde her bir uygulama yılı için gerçekleştirilen toplam imalat miktarları bilinmektedir.

Şimdi bu hesabın nasıl yapıldığına gelelim ve anlatımımızı AMP Hakediş ve Keşif programın ekran görüntüleri ile destekleyelim.

2886-yapilan-isler-listesi-carsaf

Resimde görüleceği üzere AMP Hakediş ve Keşif programına girilmiş Metraj veya Yeşil Defter miktarları üzerinden program otomatik olarak İmalat Çarşafını oluşturmuş durumda.

Örneğimiz 1999 Sözleşme yılında 1 hakediş gerçekleştirilmiş, 1999 Yıl Sonu tespiti yapılmış durumda. Şimdi 2000 yılında 2 nolu hakedişi hazırladık ve karşımızda İmalat Çarşafı geldi.

İmalat Çarşafını detaylı incelemek için örnek bir pozu ele alalım. 15.006/2B Makinalı Kazı pozuna bakacak olursak tanımı, birimini görebilirsiniz. Ardından gelen sütunda ise bu imalat pozun bugüne kadar gerçekleştirilmiş toplam (kümülatif) miktarını görüyoruz. Bir sonraki sütunda bu imalat pozun 1999 yılın sonunda alınan tespit ile 1999 yılında gerçekleştirilmiş toplam (kümülatif) miktarını görüyorsunuz. Bizi esas ilgilendiren bundan sonraki sütun zira “F.F.Esas Miktar” sütununa geldik. Buradaki miktar bu imalat pozun bugüne kadar gerçekleştirilen toplam miktar ile 1999 yılın sonuna kadar gerçekleştirilen imalat toplamları arasındaki farktır. Eskalasyon fiyat farkında kullanacağım miktar budur.

Sonraki sütunlarda 1998 yılı sözleşme birim fiyatını ve 2000 yılı uygulama birim fiyatını görmektesiniz. Bu iki fiyatın arasındaki farkı ise “Birimdeki F.F.” sütununda görmekteyiz.

Sonuç hesabına geldiğimizde “Toplam Miktar” ile “Sözleşme Birim Fiyatı” çarpımı sonucu “Sözleşme Fiyatları ile Yapılan İş Tutarını” görmektesiniz.

Son sütunda ise nihayet Eskalasyon Fiyat Farkını, yani “F.F.Esas Miktar” ile “Birimdeki F.F.” çarpımın sonucu “F.F.Tutarı” hesaplanmaktadır.

Kaydet