2886 Sayılı İhale Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış, yıllara sari işlerde, her yıl sonu itibarı ile Yıl Sonu Tespiti yapılmalıdır.

Bu yazıda size AMP Hakediş ve Keşif 2886 programında bu işlemin kolayca nasıl yapılacağını anlatacağız.

Öncelikle Yıl Sonu Tespiti ne işe yarıyor.

  • Miktar tespiti sonucu bir sonraki yılda ödenecek Uygulama Birim Fiyat Farkı hesabında baz alınacak imalat miktarları kayıt altına alınmış olmaktadır.
  • Tespit kesin bir sınır çizmekte ve Kesin Hesap da esas kabul edilmektedir. Değiştirilemez.
  • İhzarat malzemeleri için yapılacak Yıl Sonu Tespiti, İhzarat Kesinti Cetvelinde kullanılmaktadır.
  • İş programına göre ayrılmış imalat miktarları gerçekleşene kadar yeni yıla ait uygulama yılı birim fiyatlarını devreye almaz.

Yıl sonu tespiti mutlaka uygulama yılında gerçekleşmiş son imalat dahil alınmalıdır. Tespitimiz 31/12/?? İtibar tarihli olmalıdır.

Bahsettiğimiz bu tespiti AMP Hakediş ve Keşif programında nasıl gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle Şantiye Yöneticisinden projenizi seçmelisiniz. Ardından menüden Hakediş/İmalat/Yıl Sonu Tespitleri bölümünü açınız.

Karşınıza “İmalat Yıl Sonu Tespitleri” penceresi gelecektir.

imalat yıl sonu tespitleri

Yukarıda pencerede görüleceği üzere sol üst köşeden İmalat Grubu seçimi, sağ üst köşeden ise Uygulama Yılı ve Mukayese için seçilecek Hakediş seçimi yapabilirsiniz.

Öncelikle tespitini yapmak istediğiniz Uygulama Yılını seçmelisiniz. Ardından Mukayese için seçilecek Hakediş No’yu seçin. Program size otomatik olarak seçtiğiniz yılda açılmış olan hakediş listesini getirecektir. Bu listeden son Hakedişi seçmelisiniz.

Tüm seçimlerimizi yaptıktan sonra mouse’un sağ tuşu ile yerel menüyü açın ve “Mukayese İçin Seçilen Hakedişin Miktarlarını Y.S. Tespiti Olarak Aktar” komutunu uygulayın.

Komut sonrası penceremiz aşağıdaki şekilde değiştiğini göreceksiniz.

imalat-yil-sonu-tespitleri1

Görüleceği üzere program tüm iş grupların Yıl Sonu Tespitini almış bulunmakta. Örneğimizdeki yıl sonu tespitinden sonra 2001 yılında açılacak ilk hakedişin Yapılan İşler Listesinde (İmalat Çarşafı) tespit miktarların otomatik geldiğiniz görebileceksiniz.

2886’ya uygun Yıl Sonu Tespit çalışması AMP hakediş ve Keşif 2886 programında işte bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir.

Kaydet