Hizmet Alım İhalelerinde Tekliflerin Eşit Olması (Eşit Teklif)

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde en düşük teklifi veren firmaların tekliflerinin eşit olması (eşit teklif) durumunda kazanan firma Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde belirtilen kriterlere göre puanlama yapılarak belirlenir.

A. İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedeli

  1.  ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük  ( 2 Puan )
  2.  Yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında ( 1 Puan )*

B. İsteklinin ticari merkezi ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı (1 puan)

Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde puan alabilmeleri için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekir.

* Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan isteklilere puan verilmez.

Firmalarca teklif edilen fiyatlar AMP İhale Otomasyon programına Komisyon İlk Oturum / İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar penceresinde tanımlanır.

Hizmet Alım İhalelerinde Tekliflerin Eşit Olması - İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar

Firmalar tarafından verilen tekliflerin eşit olması durumunda Komisyon Kapalı Oturum / Komisyonun Değerlendirme Sonucu penceresine geçiş yapıldığında firma puanlama penceresi oluşur.

Hizmet Alım İhalelerinde Tekliflerin Eşit Olması - Aynı Teklifi Veren İsteklilerden Uygun Olanın Seçilmesi

Uygulama yönetmeliğinin 63. maddesinde belirtilen kriterler doğrultusunda puanlama yapmak için firma üstüne fare ile çift tıklayın ve firma için geçerli seçenekleri işaretleyin.

Hizmet Alım İhalelerinde Tekliflerin Eşit Olması - Firma Puanlama

Puanlama sonucunda en yüksek puana sahip birden fazla isteklinin bulunması durumunda, kazanana firmanın ve en avantajlı ikinci teklife sahip firmanın belirlenmesi için bu firmalar arasında kura çekilir. Kura işleminden önce idare tarafından eşit puan sahibi isteklilere davet edilir. Davet yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği bilgisi ile kuranın yeri ve saati belirtilir. İdare tarafından davet yapılması yeterli olup kuranın yapılması için davet edilen isteklilerin katılımının beklenmesi zorunlu değildir.

Kura işlemi ihale komisyonu tarafından kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekilerek gerçekleştirilir. Puanlama sonucunda iki isteklinin eşit puana sahip olması durumunda kuradan çıkan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir. Ancak ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekilecektir. Bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenecektir.

Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacaktır.

Yayın Tarihi01.02.2017
Yayın Saati22:26
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.