İhzarat ve İhzarat Tespit Tutanağı Nedir?

İhzarat Nedir?

Artan inşaat yapım maliyetleri sebebiyle önemi artan bir kavram olan ihzarat, bir imalat için gerekli olan malzemenin imalat yapımından önce alınıp stoklanması anlamına gelmektedir. Yukarı yönlü fiyat değişikliğinin sık olduğu dönemlerde, gerekli malzemelerin imalat sürecine başlamadan alınıp stoklanması, ekonomiklik ilkesi gereği sizi güvenli alanda tutacaktır.

İdarelere yapılan işlerde, ihzaratı yapılacak malzemeler idarenin onayına sunulur. İdare onayı alınan malzemeler için o yıl içinde toplamda yapılacak iş miktarından daha fazla olacak şekilde ihzarat yapılamaz.

İhzarat Ödemesi Nedir?

İhzarat ödemesi, İmalat öncesi stoklanması için alınan malzemelerin faturalarıyla beraber işveren talebine sunulması ve ücretin alınması işlemidir. Artan maliyetler sebebiyle, ihzarat yapılırken stoklama ve depolama maliyetlerini de göz önünde bulundurmakta her zaman fayda olacaktır.

İhzarat ödemeleri hakediş üstünden yapılır. İhzarata giren malzemenin hakedişlerdeki kesinti oranı, sözleşmede belirlenir. Hakedişlerde verilen ihzaratın daha önceki hakedişlerde ve güncel hakedişteki miktarlarının gösterildiği tabloya ise ihzarat icmali ismi verilir.

İhzarat Tespit Tutanağı Nedir?

Hakediş sürecinde, güncel hakediş döneminde yapılan imalata göre ihzarat kesintisi ya da ödemesi yapılır. Tutanak ile tespit edilen ihzarat miktarı, imalat yapıldıkça ihzarat tutarından düşülerek hakedişe dahil edilir.

Yayın Tarihi29.03.2022
Yayın Saati14:30
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.