Piyasa fiyat araştırması nasıl yapılır?

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

22 nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir.

Piyasa araştırması işlemlerini AMP Doğrudan Temin Programı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Program üzerinde ihtiyaç listesi oluşturduktan sonra firmalara teklif mektubu göndererek firma tekliflerini programa tanımlayabilir ve Piyasa Araştırma Tutanağını otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılır? - Doğrudan Temin

Piyasa fiyat araştırması yapılırken teklif alınacak firma sayısına yönelik ihale mevzuatında bir düzenleme bulunmamaktadır. Piyasa fiyat araştırmasındaki temel yaklaşım fiyat araştırması yapılan mal yada hizmetin gerçekçi fiyatlarını tespit etmektir. Piyasa fiyat araştırması firmaların internet sayfasındaki fiyatları üzerinden de gerçekleştirilebilir.

Yayın Tarihi01.02.2017
Yayın Saati22:31
Şimdi Paylaş
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.