Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 30. Maddesinde yapım işlerinde iş deneyim belgesinin istenilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalesi gerçekleştirilen yapım işine teklif verecek isteklilerin iş deneyim belgesi sunmaları gerekmektedir.

İstekliler iş deneyim belgesi olarak, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini gösterebilirler.

İstekli firmalar tarafından iş deneyim belgesi olarak “Yüklenici İş Bitirme, Alt Yüklenici İş Bitirme, İş Durum, İş Denetleme, İş Yönetme” belgelerini sunabilirler. İş deneyim belgelerinin düzenlenme koşulları ve yöntemleri Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Beşinci Bölümün de detaylı biçimde anlatılmıştır.

  1. Geçici kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”,
  2. Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, “yüklenici iş durum belgesi”,
  3. İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,
  4. Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,
  5. Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

Mühendis veya mimarlar, lisans eğitimlerine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunabilirler.

İhale hazırlık programında şirketinize ait iş deneyim belgelerini programa tanımladığınızda ihaleler ve dosya hazırlama aşamasında program iş deneyimi yeterliğini otomatik olarak hesaplar.

İş Deneyim Bilgilerinin İhale Hazırlık Programına Tanımlanması

İhale Hazırlık programında Dosya menüsünden Şirket Bilgilerini Düzenleme düğmesine basın. Şirkete ait “Bitmiş İşler, Devam Eden İşler, İş Yönetme ve İş Denetleme” bilgilerini tanımlayın. Tanımlamak istediğiniz iş deneyim bilgisi düğmesine basın ve pencere üzerine işe ait bilgileri tanımlayın.

yapim-is-deneyim-hesabi-1

Şirketinize ait bitmiş işleri tanımlamak için “Bitmiş İşler” düğmesine basın. Bu pencerede programa tanımlı tüm iş bitirmelerinizi görürsünüz.

yapim-is-deneyim-hesabi-2

Yeni bir bitmiş iş tanımlamak için Yeni düğmesine basın.

yapim-is-deneyim-hesabi-3

İş bilgileri sekmesindeki bilgileri pencereye tanılayıp Kaydet düğmesine basın.

AMP İhale Hazırlık programı ihale hazırlama sürecinde şirket bilgileri bölümünde tanımlamış olduğumuz iş deneyimleri ve ihale bilgileri bölümünde tanımlamış olduğumuz ihale bilgileri doğrultusunda en yüksek tutara sahip iş deneyimini otomatik seçer ve raporlandırır.

yapim-is-deneyim-hesabi-4