Kullanım Koşulları ve Lisans Sözleşmesi

Tanımlar

Sözleşmede; AMP Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi : "AMP" olarak anılacaktır.

Web sitesi üzerinden siteye üye olan gerçek veya tüzel şahıslar : "Kullanıcı",

AMP tarafından üretilen ve hizmete sunulan www.ampyazilim.com.tr sitesi : "Site" olarak anılacaktır.

Maddeler

Bu sözleşme Kullanıcıya AMP tarafından üretilen Site’nin aşağıda belirtilen lisans koşulları çerçevesinde kullanım haklarını vermekte, garanti ve sorumluluğa ilişkin sınırlamalar ile gizliliğe ilişkin hususları içermekte, Siteye üye olarak kaydolan kullanıcıların Site’yi kullanırken tabi olacakları kuralları ve kullanıcılar tarafından Siteye girilen verilerin korunmasına, kullanılmasına ilişkin AMP 'nin uyacağı koşul ve şartları içermektedir. 

İşbu sözleşme taraflara, sözleşme konusu Site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve kabul ederler. Kullanıcılar üye olarak işbu sözleşmede belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır. Bu nedenle Site kullanılmadan önce bu sözleşmede belirtilen kullanım şartlarının dikkatlice okunması gerekir. 

İşbu sözleşme, Kullanıcı ile akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Kişisel verilerin korunması politikalarımız ve Çerez Politikalarımız dökümanının eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 

Site AMP firmasının mülkiyetindedir ve onun tarafından işletilir. Kullanıcı, Sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken kullanım şartlarına tabi olduğunu, Sitedeki hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını,  sözleşmede ve eklerinde yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş olur.

Site ve ekindeki her türlü dokümanın telif hakları AMP’ye ait olup, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri yasası ile koruma altına alınmıştır.

Kullanıcı tarafından Siteye yüklenen kullanıcıya özel içerik kullanıcı’nın mülkiyetindedir. AMP, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı işbu sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Bu kapsamda AMP,  İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgiler, Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Sitedeki deneyimini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veritabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve AMP'nin hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla da AMP tarafından işlenebilecek, saklanabilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

AMP, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, AMP ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına veya üçüncü kişilere iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, AMP tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

AMP ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir;

  • Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması,

  • AMP; Veri güvenliğinin sağlanması, teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve loglamaktadır. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

AMP, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine,iş ortaklarına, işbirliği yaptığı üçüncü kişilere veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. AMP Yazılım üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup AMP, bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

AMP, Kullanıcılara sunmuş olduğu hizmette tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şöyleki hizmetlerde yapılacak değişiklikler mevcut kullanıcıların hak kaybına uğramayacağı şekilde düzenlenecektir.

Üye olunarak elde edilen ücretli veya ücretsiz kullanım hakkı üçüncü şahıslara satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. 

Kullanıcı kendisine ait olan kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez, üyelik hakkı bizzat kullanıcının kendisine aittir. Bu kuralın ihlali üyeliğin askıya alınması veya silinmesi sonucunu doğurur. Bu durumda kullanıcı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

AMP, kullanıcı hatası, sistem arızası, virüs etkisi, siber saldırı vb. nedenlerle girilen bilgilerin hasar görmesinden veya yok olmasında sorumlu tutulamaz. 

AMP, Sitenin doğru veya yanlış kullanımından yada yasalara aykırı olarak kullanılmasından doğacak maddi ve yasal sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Her ne şekilde olursa olsun AMP’den talep edilecek mali sorumluluk veya tazmin sorumluluğu Site kullanım bedeli için ödenen tutarı geçemez.

Kullanıcı iş bu sözleşmeye aykırı  hareket ederse AMP sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

AMP, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak AMP'den kaynaklanmayan sebepler ve mücbir sebepler nedeniyle oluşacak gecikme ve hizmet kesintisi durumlarında AMP için bir yükümlülük doğmayacaktır.

Kullanıcı, Site üzerinde ters mühendislik(revers enginerring) işlemleri yapmayacağını, Siteyi AMP’nin öngördüğü ve yayınladığı ara yüz dışında başka yollarla kullanmayacağını, sitenin kaynak kodlarına erişmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi bir durumda AMP ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, Site içindeki faaliyetlerinde, uygulamaların herhangi bir bölümünde, AMP personeli ve Sitedeki diğer üyeleri ile iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanunlara aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, bu tür paylaşımlarda bulunmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir. Ayrıca Site yetkilileri yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. AMP; bu sebeplerle yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı tarafında Siteye üye olurken ve kullanım esnasında verilen unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ve sorumlulukları kullanıcıya aittir.

Sitede yer alan ve AMP tarafından üretilen içerikler, aboneler tarafından Site üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarında kullanılabilir. Bu içerikler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

AMP, kullanıcıların Site üzerinden ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilerle paylaşmayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik bilgilerdir.

AMP, kullanıcı tarafından Site üzerinde yapılan çalışmalara ait bilgileri 3. Kişilerle paylaşmayacaktır.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar gibi sebeplerden (birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşme ’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

Kullanıcı, üye olurken vermiş olduğu bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının eksik veya yanlış bilgi vermesinin mali  veya hukuki sonuçlarından yalnız kullanıcı sorumludur.

İşbu Sözleşme ile ilgili kullanıcılara gönderilecek olan tüm bildirimler, kullanıcının Site üyeliği için kullandığı güncel ve bilinen e-posta adresi ve cep telefonu vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde sistemden bizzat kendisinin güncelleyeceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

AMP, Sitenin iyileştirilmesine yönelik olarak ve yasal mevzuat çerçevesinde kullanıcıların Site kullanım istatistiklerini toplayabilir.

AMP, Sitenin virüs vb. kötü amaçlı yazılımlardan arındırılması için mevcut imkanlar dahilinde tüm tedbirleri almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Sözleşmeyi İndir
Kullanım Koşulları ve Lisans Sözleşmesi
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.