Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı:

Ünvanı : AMP Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adresi : General Asım Gündüz Cad. No 49/7-8 34710 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon : 0(850) 255 60 60

Faks : 0(216) 346 87 93

E-Posta Adresi :  satis@ampyazilim.com.tr

Müşteri Hizmetleri Telefonu : 0850 255 60 60

Mersis Numarası : 0068005166600019

Vergi Dairesi ve Numarası : Kadıköy 068 005 1666

Web Sitesi : www.ampyazilim.com.tr

1.2. Alıcı:

Adı/Soyadı/Ünvanı : 

Adresi : 

Telefonu : 

E-posta adresi : 

Tarih : 

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.ampyazilim.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen AMP Yazılım ürünlerinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün, Ödeme ve Teslimata İlişkin Bilgiler

3.1- Sözleşme konusu ürünün/hizmetin adı, süresi, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

Hizmetin Adı : AMP Kurumsal Hakediş ve Yaklaşık Maliyet

Hizmetin Temel Nitelikleri :

  • Web/Kilit Türü ve Lisans adedi

  • Kullanıcı Sayısı

 Hizmetin süresi : 31.12.20…. Tarihine kadar

Satış Bedeli (KDV Dahil Toplam TL) : 

3.2- Ödeme Şekli : 

3.3- Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İade Prosedürü

USB Kilitle kontrol edilen lisans alımlarında SATICI’nın ürüne ait lisans kilidini ALICI’ya teslim tarihinden itibaren 14 takvim günü içinde iade edilebilir. 

Web lisans ve lisans kiralama hizmetlerinde SATICI’nın elektronik olarak ALICI'nın üyelik e-posta adresine üyelik ve kullanım bilgilerini gönderdiği hizmet paketleri ve bileşenleri gönderim tarihinden itibaren 14 takvim günü içinde iade edilebilir.

Lisans alımı ve lisans kiralamalarında üyelik paketleri 1 yıl/365 gün içindir. Bu nedenle paketin satın alındığı tarihten iade talebinde bulunulduğu tarihe kadar olan günlerin bedeli toplam hizmet bedelinden kesilerek kalan bakiye ALICI'ya iade edilir. Ancak belirtili 14 takvim günü geçtikten sonra ALICI'nın iade hakkı ortadan kalkar.

Belirtili 14 takvim günü geçtikten sonra ALICI sözleşme bedelini kısmen veya tamamen SATICI'dan talep edemez. Para iade işlemleri üsülüne uygun olarak SATICI tarafından 7 gün içinde gerçekleştirilecektir. Kredi kartlarına iade prosedürleri ilgili bankanın öngördüğü sürelerde gerçekleştirilir.

A) Kredi Kartı İle Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün/hizmetin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti/Mahkeme kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş  kredi kartı ile ve/veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılmış olan prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Bir yukarıda yapılan iade prosedürü açıklamalarına ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri saklıdır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu, kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

B) Havale ve EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Havale ve EFT ödeme seçeneklerinde iade ALICIDAN banka hesap bilgileri istenerek, ALICININ belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır. İadenin, SATICI kusuru dışında ALICI veya üçüncü kişilerin kusuruyla gecikmesi halinde ALICI, SATICI'dan gecikmeden kaynaklı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslimat Adresi : 

Teslim Edilecek Kişi : 

Fatura Adresi : 

Teslimat; Web lisans ve kiralama alımlarında, ALICI'nın kendi belirlediği e-posta ve şifre ile siteye üyeliğini tamamlaması veya bilgilerini SATICI'ya ilettikten sonra SATICI tarafından bu bilgilerle üyeliğin yapılması, abonelik kullanım paketinin ücretinin ödenerek alınması ve SATICI'nın üyeliğiniz tamamlandı mesajı ile SATICININ e-posta hesaplarından ALICI'nın üye olurken verdiği e-posta hesabına üyelik bilgilerinin (şifre hariç) elektronik posta olarak iletilmesi ile tamamlanır. Teslim alacak e-posta adresinin çalışmaması, posta kutusunun dolu olması, e-postanın spama(gereksiz iletiler filtresi) düşmesi v.s. sebeplerle e-postanın teslim edilememesi durumunda dahi SATICI'nın edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiğ kabul edilecektir. 

Bu nedenle, ALICI' nın hizmeti geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve  giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu hizmetin siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICIYA teslim edilmesinden sorumludur. ALICI; Hizmetin detaylarını içeren e-postanın gönderimi ile, hizmetin teslimi ile ilgili olarak SATICI’nın sorumluluğunun kalktığını kabul etmektedir.

Kilitli lisanslarda SATICI, program lisans kilidini kargo ile yada elden ALICIYA teslim ettiğinde SATICI’nın edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiği kabul edilecektir. Teslim edilecek adresin yanlış bildirilmesi, adreste bulunulmaması yada kargo şirketinden kaynaklı olarak ALICI’nın hizmeti geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklı zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. ALICI lisans kilidinin çalışır bir şekilde kendisine teslimi ile birlikte SATICI’ının sorumluluğunun kalktığını kabul etmektedir. 

Madde 4- Cayma Hakkı

ALICI, 14 (ondört) takvim günü içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından  malın/hizmetin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ALICI cayma bildirimini cayma hakkı süresi(14 takvim günü) dolmadan SATICI’nın web sitesinin uygulamasında  yer alan Siparişlerim sayfasında iade seçeneği üzerinden gerçekleştirecektir. Belirtili sitede Siparişlerim sayfasında iade seçeneğinde gerekli detaylar ve yönlendirmeler mevcuttur. 

Lisans paketlerinin bedeli 1 yıl/365 gün içindir. Ödemesi yapılmış ve kullanıma açılmış bir paket kullanılsa da kullanılmasa da, açıldığı günden, iade talebinde bulunulan güne kadar geçen takvim gününe isabet eden paket bedeli, toplam ödemeden düşülerek kalan bedel iade edilir. Ancak 14 takvim günü geçtikten sonra ALICI'nın iade hakkı ortadan kalkacak olup, SATICI sözleşme ve ürün/hizmet bedelini iade etmeyecektir.

Henüz ödemesi yapılmamış lisans paketleri de ALICI tarafından ödemenin yapılmaması veya iptal seçeneğinin kullanılması halinde site tarafından otomatik olarak iptal edilir. Bu durumda herhangi bir ödeme yapılmadığı için herhangi bir ücret iadesi ve kesinti de  yapılmayacaktır. 

Madde 5- Genel Hükümler

5.1. ALICI, www.ampyazilim.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu hizmete ilişkin bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Hizmet, sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde teslim edilecektir. 

5.3. Sözleşme konusu hizmet, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4. SATICI, sözleşme konusu elektronik lisans paketlerinin çalışır halde ve siparişte belirtilen niteliklerde, elektronik ortamda teslim edilmesinden sorumludur.

5.5. SATICI, sözleşme konusu usb lisans kilitlerini çalışır halde ve siparişte belirtilen niteliklerde elden yada kargo ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.6. Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Her ne şekilde olursa olsun teslimat yapılmış ise ve ödeme yapılmamış veya ödeme iptal edilmiş ise SATICI hizmeti durdurma ve fiziki bir teslimat yapılmışsa iadesini, kargo bedeli ALICI’ya ait olmak üzere isteme hakkına sahiptir.

5.7. Lisansların tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunub ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ödeme yapılmamış sayılır ve hizmet SATICI tarafından durdurulabilir.

5.8. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’nın web sitesindeki "Siparişlerim" bölümünde yer alan "Sipariş İadesi" bağlantısına tıklayarak açılacak olan "Ürün İade Formu"nun eksiksiz olarak doldurması ve göndermesi gerekmektedir.

5.9. ALICI'nın e-posta adresi ve/veya cep telefonu vasıtasıyla yapılacak bildirimler tebligat hükmündedir. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde sistemden kendi kendine güncelleyeceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Madde 6- Uyuşmazlık ve Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda tacir olmayan şahıslar için ALICI’nın doğrudan yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 5650 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 5650 Türk Lirası ile 8480 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 8480 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki ilçe tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 5650 Türk Lirası ile 8480 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.).

Tacir ve Kamu Tüzel Kişisi olan şahıslarla yapılan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

SATICI : AMP Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

ALICI : 

TARİH :

 

Sözleşmeyi İndir
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Sitemizde çerezler kullanıyoruz.Çerez politikaları aydınlatma metnimizi buradan okuyabilirsiniz.
Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı ve ilgili politikalarımızı kabul etmiş olursunuz.