AMP İHALE OTOMASYONU DESTEK SAYFASI

Güncel Sürüm: 2020.04- 20.03.2020 ile Yapılan Değişiklikler

Bu paket, şimdiye dek yayınlanmış tüm güncellemeleri içermektedir.

 • Aşırı düşük sorgu hesabında sınır değerin Yaklaşık maliyetin %40’ın altında kalması kontrolü yapıldı.
 • Ortaklık tespit belgesi raporunda Muafiyet durumu tanımlandı.
 • Komisyon ilk oturum penceresine boş olarak zarfların uygunluk tutanağı alınması eklendi.
 • Komisyon kapalı oturum penceresine belge kontrol tutanağı raporu eklendi.
 • Sözleşmeye davet tarihinde düzenleme yapıldı.
 • Hizmet alım iş deneyimi yeterlik hesabı penceresinde düzenleme yapıldı.
Tarih Güncelleme Paketi Adı Bu Güncellemede Yapılanlar
27.02.2020 2020.03
 • Komisyon Kapalı Oturum Geçerli Teklifler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
04.02.2020 2020.02
 • 2020 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitleri güncellendi.
26.12.2019 2020.01
 • Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Sınır Hesaplamalarında düzenlemeler yapıldı.
 • Rapor düzenlemeleri yapıldı.
 • Genel iyileştirmeler yapıldı.
02.10.2019 2019.05
 • Aşırı Düşük hesaplamalarında düzenlemeler yapıldı.
23.09.2019 2019.04
 • 08.08.2019 Tarihli ve 13.09.2019 Tarihli mevzuat değişikliklerine ilişkin program ve rapor güncellemeleri gerçekleştirildi.
26.08.2019 2019.03
 • İhale mevzuatında yapılan düzenlemeler kapsamında tüm ihale raporları ve süreçleri düzenlendi.
08.05.2019 2019.02
 • Kısmi teklifli hizmet alım ihaleleri aşırı düşük sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Yerli istekli ve fiyat dışı unsur tanımlı ihalelerde komisyon kapalı oturum aşamasında düzenleme yapıldı
30.01.2019 2019.01
 • 2019 Yılı parametreleri yüklendi.
29.11.2018 2018.09
 • Kısmi teklifli hizmet alım ihaleleri aşırı düşük sorgu süreci ve komisyon değerlendirme aşamalarında düzenleme yapıldı.
 • Kısmi Teklifli mal alım ihaleleri aşırı düşük sorgu süreci ve komisyon değerlendirme aşamalarında düzenleme yapıldı.
02.11.2018 2018.08
 • İş deneyimi yeterlik hesabında ve raporunda düzenleme yapıldı.
 • Aşırı düşük sorgu işleminde düzenleme yapıldı.
 • 01.11.2018 Tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliği kapsamında rapor düzenlemeleri yapıldı.
 • Açık ihale usulü Yapım, Hizmet Alım ve Mal Alım ihaleleri idari şartname raporunda ve penceresinde düzenleme yapıldı.
 • Belli İstekliler Arasında ihale usulü Yapım, Hizmet Alım ve Mal Alım ihaleleri idari şartname raporunda ve penceresinde düzenleme yapıldı.
11.10.2018 2018.07
 • İhale mevzuatında yapılan değişiklik doğrultusunda ihale onay ve idari şartname pencereleri ile rapor şablonlarında düzenleme .

 • Düzenleme yapılan raporlar;
  1. İhale İlanı
  2. İdari Şartname
  3. İş Deneyim Belgeleri
  4. İhale Komisyon Kararı
  5. Kefalet Senetleri (Yeni Rapor)
  6. Sunulmayacak Belgeler Tablosu (Yeni Rapor)

 • Ortak girişim iş deneyimi yeterlik hesabında düzenleme yapıldı.

 • Kısmi teklifli yapım ihalelerinde iş deneyimi yeterlik hesabı, aşırı düşük sorgu süreci ve ciro yeterlik hesaplamalarında düzenleme yapıldı.

 • Aşırı düşük sorgu hesabı raporunun aşırı düşük verilemeyen dosyalarda da oluşması sağlandı.

30.04.2018 2018.04
 • İhale dokümanı satın alan firma bilgileri penceresinde dokümanın satın alındığı tarih olarak aktif günün tarih ve saatin gelmesi sağlandı.
 • Komisyon ilk oturum ve kapalı oturum sürecinde ihale iptal işlemine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • İhale iptal raporlarında düzenleme yapıldı.
 • Ortak olarak alına iş deneyim belgesinin güncellemesinde düzenleme yapıldı.
 • İş deneyimi yeterlik hesabında benzer iş düzenlemesi yapıldı.
27.02.2018 2018.03
 • Sözleşme tasarısı ve sözleşmelerde anlaşmazlık durumları için tahkim ve mahkeme seçilebilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Hizmet alım sınır değer hesabı 2018 yılı R katsayı değerleri yüklendi.
 • Zarf açma ve belgelerin var/yok kontrolü raporunda düzenleme yapıldı.
 • Rapor şablonlarında düzenlemeler yapıldı.
29.01.2018 2018.02
 • Yapım işlerinde yerli malı makine ve ekipman kullanılmasına ilişkin sözleşme tasarısı ile sözleşme bölümlerinde düzenleme yapıldı.
 • Kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet aşamalarında Ekap ve Elektronik ortamda bildirime ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Pazarlık usulü hizmet alım dosyalarında aşırı düşük teklif sorgulamaya ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Teklifinde aritmetik hata bulunan yapım işleri aşırı düşük teklif sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Rapor şablonlarında düzenleme yapıldı.
 • İhale takviminin güncel tarihe konumlanması sağlandı.
11.01.2018 2018.01
 • 2018 Yılı parametreleri yüklendi.
14.11.2017 2017.08
 • Hizmet alım aşırı düşük sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Hizmet alım ciro yeterlik hesabında düzenleme yapıldı.
 • Raporlarda düzenlemeler yapıldı.
02.11.2017 2017.07
 • Hizmet alımları sınır değer hesaplamasında düzenleme yapıldı.
 • Ortak girişimler İş deneyimi yeterlik hesabında düzenleme yapıldı.
 • Ortak girişimler iş deneyimi raporunda düzenleme yapıldı.
 • Kısmi teklifli ihalelerde düzenleme yapıldı.
02.08.2017 2017.06
 • İdari şartname raporu fiyat farkı maddesinde düzenleme yapıldı.
 • Pazarlık usulü Hizmet alımları aşırı düşük sorgu sürecinde düzeltme yapıldı.
24.07.2017 2017.05
 • Hizmet alım ihaleleri aşırı düşük sorgu sürecinde düzenleme yapıldı.
 • Tüm ihale usulleri için idari şartname raporu düzenlendi.
17.05.2017 2017.04
 • Aşırı düşük sorgu süreci düzenlendi
 • Aşırı düşük sorgu raporu düzenlendi.
04.05.2017 2017.03
 • Personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sorgu süreci düzenlendi.
 • İdari şartnamede ticaret sanayi odası belgesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Banka referans mektubunun istenilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Mal Alımları aşırı düşük sorgu sürecine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Teklif mektubu ve Geçici Teminat mektubu uygun olan firmaların aşırı düşük sorgu sürecine dahil edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Aritmetik hata kontrolüne ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Tüm rapor şablonları güncellendi.
25.01.2017 2017.02
 • Yayınlanan 2017 yılı parasal limitleri eklendi
 • Raporlarda görsel düzenlemeler yapıldı
01.01.2017 2017.01
 • 2017 yılı ihalelerinin açılabilmesi için gerekli güncellemeler yapıldı.
07.12.2016 2016.06
 • 2016/DK.D-179 nolu Kamu İhale Kurulu kararı ile getirilen diplomanın iş deneyim hesabında kıst gün hesabı programa eklendi, raporlar buna göre düzenlendi
28.10.2016 2016.04 27 Nisan ve 26 Mayıs tarihlerinde yapılan yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda;

 • Hizmet alım işlerinde, aynı teklifin verilmesi durumunda kazanan firmanın belirlenmesine yönelik puanlama sisteminde düzenleme yapıldı.
 • Yapım işleri benzer işler listesi düzenlendi.
 • Tip Sözleşme’lerde düzenleme yapıldı
14.04.2016 2016.03
 • Yapım işleri iş deneyim yeterlik hesaplamalarında İş Yönetme belgesinin güncellenmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
01.04.2016 2016.02
 • Hizmet ve mal alım raporlarında düzenleme yapıldı
 • Hizmet alım ihaleleri için puanlama yapıldı
 • Yapım iş deneyim yeterlik hesabında düzenleme yapıldı
10.02.2015 2016.01
 • 2016 yılı eşik değerleri ve parametreleri programa yüklendi
 • Hizmet Alım raporlarında düzeltmeler yapıldı
08.12.2015 2015.04 – 2015.05
 • Yapım işlerine ilişkin, uygulama yönetmliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda yaklaşık maliyete bağlı olarak aşırı düşük sorgu seçneklerinin belirlenmesi güncellendi ve idari şartname raporu güncellendi. .
 • Kesinleşen ihale kararırın bildirilmesi ve ihale iptal kararı bildirim raporları güncellendi. .
 • Tüm Raporlar görsel olarak gözden geçirildi, raporlarda gözden kaçan şekilsel font hataları düzeltildi..
01.06.2015 2015.01 – 2015.03
 • Firmalara artık EKAP üzerinden resmi bildirim yapılabilecektir.
 • Firmaların e-posta/faks ile bildirimini kabul etme/etmeme opsiyonu sona ermiştir.
 • Dokümanı İdareden satın alan kişi, hangi firma için satın alıyorsa o firmanın Vergi NO veya TC Kimlik No’su bilgisini verecektir.
 • Programda ihale dokümanı satın alma ve firmalara tebligat içeren raporlar tümüyle güncellenmiştir.
 • Kullanımla ilgili ufak tefek hatalar düzeltildi.
 • Bazı bilgisayarlarda Yurtiçi ÜFE endekslerini otomatik güncellememe sorunu giderildi
03.11.2014 2014.05
 • Yapım ve Hizmet ihaleler için yeni mevzuata göre düzenlendi.
 • Gerekli raporlarda düzenleme yapıldı.
 • Bazı hatalar giderildi ve geliştirmeler yapıldı.

DİĞER İNDİRMELER

Dosya Adı – Açıklaması Tarih Link
1- AMP Kilit Bilgi
Kilidinizdeki lisansları görmenizi ve raporlamanızı sağlar
12.01.2017
İNDİR (9.3 MB)
2- AMP Kilit Güncelleme
Kilitle çalışan progralarımızın yıllık güncelleme siparişi, satın aldığınız lisanslarının kilidinize yüklenmesi uygulaması indirin ve çalıştırın
12.01.2017
İNDİR (16.8 MB)
3- AMP Network Lisans Sunucusu 2017 12.01.2017
İNDİR (1.3 MB)
4- HASP Kilit Sürücüleri
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8 uyumlu
18.04.2014
İNDİR (14.0 MB)
5- Nokta Programı (Decimal) 30.01.2002
İNDİR (0.15 MB)
6- AMP Uzaktan Destek Direk Çalıştırılabilir Dosya (Teamviewer) 02.12.2016
İNDİR (3.4 MB)
7- AMP Uzaktan Destek Kurulum Dosyası  (Teamviewer) 02.12.2016
İNDİR (2.1 MB)
Teknik Destek Talep Formu
Onlıne Uzaktan Destek Talep Formu
SIKÇA SORULAN SORULAR
Dosya üzerinde yetkilendirme nasıl yapılır?

Dosya üzerinde çalışacak kullanıcıları belirlemek için “İhale Listesi” penceresinde ihaleyi seçerek aktif hale getirin ve “Kullanıcı Yetkileri” düğmesine basın.

io_04

Kayıtlı Kullanıcılar bölümünde yer alan ve dosya üzerinde çalışma yetkisi vermek istediğini kişiyi fare ile çift tıklayarak pencerenin sağ tarafına İhale Dosyası Üzerinde Yetkili Kullanıcılar bölümüne aktarın.

Komisyon oluşturulması aşamasındaki mevzuat kontrolünü nasıl devre dışı bırakırım?

Komisyon oluşturulması aşamasındaki mevzuat kontrollerini devre dışı bırakmak için “Araçlar” menüsünden “Ayarlar” satırına basın. Açılan “Ayarlar ve Tercihler” penceresinde “Komisyon Üyeleriyle İlgili Kontrolleri Gözardı Et” satırını işaretleyin.

io_03

Ortak girişimleri nasıl tanımlarım?

Teklif veren firmaların ortak girişim olarak tanımlanması “Komisyon İlk Oturum” aşamasında gerçekleştirilir.

io_02

Zarfların Uygunluğunun Kontrolü penceresinde Ortak Girişim düğmesine basarak ortakları ve ortaklık oranlarını tanımlayabilirsiniz.

İhale ilan şekli ve sayısı neden gelmiyor?

İdare kapsam türü seçili olmadığı durumlarda ilan süresi ve sayısı oluşmaz. İdare kapsam türünü belirlemek için “Tanımlar” menüsünden “İdare Kimlik ve Lisans Bilgileri” bölümüne gelin kapsam türünü seçin.

io_01

Bu Program için Lisans Seçenekleri Nelerdir?

Programımızı hangi bilgisayarda kullanacaksanız o bilgisayara özgü lisanslanan web lisans seçeneğine sahiptir. Web lisans kaybolmaz, sık sık değil ancak gerektiğinde başka bilgisayara taşınabilir. (Aynı anda 2 bilgisayarda çalışmaz, eski bilgisayardaki iptal edilir) Web lisans tekil kullanımı ve ağ ortamında ortak çalışmayı destekler.

 

Program eğitimi almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

www.ampakademi.com sitemizde ücretli ve ücretsiz eğitim hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Teknik destek hizmetleriniz ücretli midir?

Hayır güncel sürüm kullanan müşterilerimizi için teknik desteğimiz ücretsizdir. Yerinde destek hizmetimiz ücretlidir ve rezervasyon sistemi ile çalışmaktadır.

Ofisinize gelerek yüz yüze destek alabilir miyim?

Evet. Her zaman ofislerimize gelerek bizden destek alabilirsiniz. Ziyaretinizden memnun kalacağız.

Mesai saatleriniz nasıldır?

Hafta içi 08:00 – 18:00 arası ve Cumartesi 09:00 – 13:00 arasında çalışmaktayız.