AMP MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKEDİŞ DESTEK SAYFASI

Güncel Sürüm: 2020.05 – 05.06.2020 ile Gelen Yenilikler

 • Elektrik alımları hakedişlerinde düzenleme yapıldı; EPDK tarafından yayınlanan tüm abone grupları için fiyat farkı tarife değerleri ile fiyat farkı endeks değerleri düzenlendi, dağıtım bedeli ve fon hesaplamalarında düzenleme yapıldı, BTV Tüketim vergisi hesabı düzenlendi, endüktif-kapasitif tüketim bedeli ödemeleri düzenlendi, elektrik tavan fiyatın düzenlemesi yapıldı.
 • Akaryakıt alımları puantaj cetvelinde excelden puantaj verisi alma ve geçmiş dönemlere ait bilgi girişinde düzenleme yapıldı
 • Saatlik araç kiralama puantaj cetvelinde düzenleme yapıldı.
 • Personel alımları; Muhtasar beyanname düzenlenmesi gerçekleştirildi, özel sağlık sigortası tanımlaması yapıldı, kullanıcı tarafından istenildiği kadar sendikal yardım ödenmesine ilişkin düzenleme yapıldı, ücret pusulası ve bordro raporları düzenlendi.
 • Personel taşıma ve servis ile Yemek alımları puantaj cetvellerinde düzenleme yapıldı.
 • Doğum, ölüm ve evlenme yardımlarının bordro gösterimlerinde düzenleme yapıldı
 • Hakediş düzenleme tarihlerinde kontrol getirildi, aynı dönem için birden fazla hakediş açılması önlendi.
 • Doğalgaz alımları fiyat farkı hesabında düzenleme yapıldı.
 • Bordro raporlarını kişi bazlı tek tek yazdırılmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.
 • Güncelleme (Fiyat farkı endeksleri, Akaryakıt fiyatları, Elektrik Endeksleri vb.) işleminde iyileştirme yapıldı.
 • Personel puantajında işe giriş-çıkış tanımlanmasında iyileştirme yapıldı.
Tarih Güncelleme Paketi Adı Bu Güncellemede Yapılanlar
30.03.2020 2020.04
 • Elektrik alımları fiyat farkı hesabında düzenleme yapıldı.
 • Elektrik alımları reaktif tüketim hesabı düzenlemesi yapıldı.
26.02.2020 2020.03
 • Personel ve Araç Puantaj ekranlarında düzenlemeler yapıldı.
 • Elektrik Tavan Fiyatlarında düzenlemeler yapıldı.
 • Elektrik Fiyat Farkı hesaplamalarında düzenlemeler yapıldı.
06.02.2020 2020.02
 • ÖTV Hesaplamalarında düzenlemeler yapıldı.
 • Özel sendikal yardım hesaplamalarında düzenlemeler yapıldı.
29.01.2020 2020.01
 • Sendika bilgisi eklendi. Dosya oluşturulurken sendika tanımlaması yapılacak ve kişiler için TİS hesaplaması yapılabilmesi için Fiyat farkı hesabı penceresinde sağ tuşa basarak kişilerin sendikalı yapılması gerekir. Bu işlem aynı işte çalıştırılıp sonradan 4D statüsüne geçirilen çalışanlara TİS yardımı verilmesinin istenmemesinden kaynaklı olarak yapılmıştır.
 • Günlük çalışma sistemi eklendi. P01 kalemine günlük çalışma sistemi tanımlanabilecek.
 • Özel Sendikal yardım tanımlama imkanı tanındı. Kullanıcılar, Yönetim menüsü altında yer alan TİS Sendikal yardımlar menüsü ile genel yardım tanımlayıp, bunları dosyaya çağırabilirsiniz.
 • 2020 Yılı Bordro parametreleri girildi.
 • Çocuk yardımı ödemelerinde düzenleme yapıldı.
 • Akaryakıt alımları hesabında düzenleme yapıldı.
 • Raporlarda ve diğer puantaj tiplerinde geliştirmeler yapıldı.
05.08.2019 2019.12
 • Anahtar teslim götürü bedel hizmet alımları ÖTV hesap raporunda düzenleme yapıldı.
 • 2019 Yılı 2. Dönem gelir vergisi çocuk yardımı istisnası güncellendi.
 • Puantaj cetvelleri excel’den alma işlemlerinde düzenleme yapıldı.
 • Raporlarda biçimsel düzenleme yapıldı.
02.07.2019 2019.10
 • Resmi tatil ve hafta tatili çalışması TİS ödemelerinde düzenleme yapıldı.
 • Excel’den puantaj alma işleminde geliştirme yapıldı.
 • Hizmet alım işlerinde bayram yardımı ödemesinde düzenleme yapıldı.
 • Öğrenim yardımı, evlenme yardımı, doğal afet yardımı ve askerlik yardımı ödemelerinde düzenleme yapıldı.
31.05.2019 2019.08
 • Resmi tatil saatlik çalışmalarda TİS ödemesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Yemek ve yol kesinti hesabında düzenleme yapıldı.
 • İcra kesintisi ve takibinde düzenleme yapıldı.
 • Muayene ve kabul raporlarında düzenleme yapıldı.
 • TİS Raporlarında biçimsel düzenleme yapıldı.
 • Personel puantaj cetvelinde geliştirme yapıldı.
 • TİS verilmeyen dosyalarda saatlik ve günlük mesai ödemelerine yönelik düzenleme yapıldı.
 • ÖTV Hesabında düzenleme yapıldı.
29.04.2019 2019.07
 • İkramiye hesabında düzenleme yapıldı.
 • Kümülatif gelir vergisi matrahı hesabında düzenleme yapıldı.
 • Sendika aidatı kesintisi yapılmasında düzenleme yapıldı.
 • Toplu iş sözleşmesinden gelen saatlik fazla mesai ödemesinde düzenleme yapıldı.
 • Toplu iş sözleşmesinden gelen ücretli sosyal yardımların puantaj gösterimleri ve ücret ödemelerinde düzenleme yapıldı.
 • Toplu iş sözleşmesinden gelen ücretli sosyal yardımların, kişi kartlarından takibine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Özel tüketim vergisinden kaynaklı fiyat farkı hesabına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Akaryakıt alımları fiyat farkı raporunda düzenleme yapıldı.
 • Puantaj cetvelinde ve bordro hesabında hızlandırmaya yönelik yapısal düzenlemeler yapıldı.
04.04.2019 2019.06
 • Bordro, fiyat farkı hesabı ve puantaj cetvelinde çalışma hızına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Bordro penceresine Ücret pusulası raporu eklendi.
13.03.2019 2019.05
 • ÖTV Hesabı ve raporunda düzenleme yapıldı.
 • Puantaj cetvelinde düzenleme yapıldı.
 • Bordro penceresinde düzenleme yapıldı.
05.03.2019 2019.04
 • 2019/DK.D-48 Sayılı Kurul Kararı Doğrultusunda ÖTV Fiyat Farkı Hesaplanması düzenlendi.
 • Toplu İş Sözleşmesi fiyat farkı penceresinde kişilerin kalem bazlı gruplandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Bordro penceresinde kişilerin kalem bazlı gruplandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Kız çocuklarına yönelik AGİ ve Çocuk yardımında ek düzenleme yapıldı.
 • Toplu iş sözleşmesinden gelen yardımlar için kar ve genel gider eklenmesi olanağı sağlandı.
 • Doğum, Ölüm ve Evlenme yardımlarına yönelik bordro hesabında düzenleme yapıldı.
 • Toplu İş Sözleşmesi kapsamında ödenen sendikal hakları gösteren icmal raporu eklendi.
 • Dosyadaki tüm bordro detaylarını gösteren ücret icmali raporu eklendi.
 • Bordro penceresinde rapor düzenlemesi yapıldı.
11.02.2019 2019.03
 • Yemek İstisna Bedeli Hesaplamalarında düzenleme yapıldı.
31.01.2019 2019.02
 • 4D işçilik hesaplama modülünde düzenlemeler yapıldı.
28.01.2019 2019.01
 • Elektrik alımları fiyat farkı hesabı düzenlendi.
 • 4D işçilik hesaplama modülü eklendi.
 • Tutar ve Asgari Ücretin % Fazlası üzerinden bordro hesaplamaları yapılması sağlandı.
 • İcra kesintisinde düzenleme yapıldı.
 • 2019 Yılı bordro parametreleri yüklendi.
 • Ayni yemek verilen dosyalarda yemek kesintisi yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
30.10.2018 2018.14
 • Çocuk ve Eğitim yardımı verilip verilmeyeceğine ilişkin kişi kartında düzenleme yapıldı.
 • E-Bildirge işlemlerinde düzenleme yapıldı.
 • Kişi kartlarına iş yeri tanımlaması eklendi ve e-bildirgelerin işyeri bazlı oluşturulması sağlandı.
04.10.2018 2018.13
 • Personel özlük dosyalarında düzenleme yapıldı, Kişi bilgilerine KAN GRUBU alanı eklendi.
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi için SGK Entegrasyonu yapıldı.
11.09.2018 2018.12
 • Saatlik fazla mesai verilen işlerde TİS den gelen ücret zammının saatlik mesaiye yansıtılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Sabit bilgilerde yer alan resmi tatil günlerinde düzenleme yapıldı.
03.08.2018 2018.10
 • Ücret zammı hesabına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Personel puantajında gerçek gün hesabı yapılmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.
 • Resmi tatil ve hafta tatillerinde yapılan gece çalışmalarına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Ücret bordrosu raporunda düzenleme yapıldı.
 • Resmi tatil çalışması ve hafta tatili çalışmalarının sadece tis ten ödenmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Personel özlük dosyalarında düzenleme yapıldı, ek alanlar eklendi.
 • Personel özlük dosyalarının excel’den alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Personel görev tanımları düzenlendi.
 • İcra ve nafaka kesintilerine yönelik icmal raporu eklendi.
 • Banka ücret ödeme raporu eklendi.
 • BES Kesinti raporu eklendi.
13.07.2018 2018.08
 • Toplu iş sözleşmesinden gelen hastalık yardımlarını ödenmesine ilişkin bordro raporunda düzenleme yapıldı.
 • Hizmet alımlarında yapılan işler listesi penceresinde düzenleme yapıldı.
 • Fiili çalışılan güne göre ödenen yemek ve yol ödemelerinde düzenleme yapıldı.
 • AGİ Dengelemesine ilişkin rapor düzenlemesi yapıldı.
 • Hafta tatili çalışmasına ilişkin geliştirme yapıldı.
 • Kişi bazlı ücret bordrosu raporu düzenlendi.
 • Bordro parametrelerinin 2018 – 2. dönem verileri güncellendi.
12.06.2018 2018.07
 • Personel özlük dosyalarında aynı tarih için birden fazla kayıt tanımlanmaması için düzenleme yapıldı.
 • Yemek ve Yol ücretlerinin ayrı ayrı gerçek ve sabit gün üzerinden hesaplanabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Hafta tatili çalışması birim fiyatı oranının elle düzenlenebilmesi sağlandı.
 • Personel puantajında miktarların direk girilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Raporlu personellerin ücret kayıplarına yönelik toplu iş sözleşmesinden gelen ücret kazançlarının tanımlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Çocuk yardımı SGK istisnasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Gelir vergisi dilim ve oranlarında düzenleme yapıldı.
 • Engelli personel AGİ hesabında düzenleme yapıldı.
01.06.2018 2018.05
 • Yönetici kullanıcının tüm bordroları görebilmesi sağlandı.
 • Personel hizmet alımları ücret bordrosu raporu düzenlendi.
 • Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı fiyat farkı raporu düzenlendi.
 • Toplu iş sözleşmesi bilgilerinin fiyat farkı seçili olmadan da tanımlanabilmesi sağlandı.
 • Personel özlük dosyalarının excel’den alınmasına yönelik geliştirme yapıldı.
 • Bordro kişi listesi raporunda düzenleme yapıldı.
 • Kıdem tazminatı raporunda düzenleme yapıldı.
 • Personel kalemleri yeşil defter hızlı giriş penceresinde düzenleme yapıldı.
 • Sendika aidat kesintisine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Personel sendika üyelik tarihi ile ilgili düzenleme yapıldı.
16.04.2018 2018.04
 • Fiyat farkı kararnamesinde yapılan değişiklik doğrultusunda elektrik alımları fiyat farkı hesabında düzenleme yapıldı.
 • Bordro hesabı sendika aidatı kesintisinde yıl kontrolünde düzenleme yapıldı.
 • Çoklu KDV olan dosyalarda hakediş arka kapağında KDV oranı sıfır olan kalemlerin tutarının gösterilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Engelli personel ve bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan personellerin AGİ hesabında ve SGK İşveren maliyet hesabında düzenleme yapıldı.
02.04.2018 2018.03
 • Çoklu KDV li dosyalarda arka kapaktaki KDV tutarı hesabına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Personel özlük dosyalarının birimlere göre listelenmesi yapıldı.
 • Kaşeler bölümünde düzenleme yapıldı.
 • Ek hakediş icmali raporu oluşturuldu.
 • Görev değişimi yapılan personellerin bordrolarında düzenleme yapıldı.
 • Hakediş istatistiklerinde düzenleme yapıldı.
05.03.2018 2018.02
 • Yıllık İzin takibine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Muayene ve Kabul raporlarında düzenleme yapıldı.
 • Personel listelerinin birim bazlı oluşması sağlandı.
 • Birden fazla KDV olan dosyalarda arka kapaktaki KDV tutarının hesabında düzenleme yapıldı.
 • Puantaj cetveli raporlarında biçimsel düzenleme yapıldı.
 • TİS olmayan dosyalarda resmi tatil çalışmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Geçici dosya kullanımı ile ilgili düzenleme yapıldı.
12.01.2018 2018.01
 • 2018 Yılı Bordro parametreleri eklendi.
 • Asgari ücret güncellemesi yapıldı.
 • P19 puantajı alt kalemleri için birim fiyatlarda basamak ayarı yapıldı.
29.12.2017 2017.20
 • Çeşitli hata düzeltmeleri yapıldı.
29.12.2017 2017.19
 • Toplu İş Sözleşmelerinde sosyal izinlere ilişkin yeni mesai kodları tanımlandı.
 • Sosyal izinlere ilişkin personel puantaj cetvelinde, fiyat farkı toplu iş sözleşmeleri bölümünde ve bordro ekranlarında düzenlemeler yapıldı.
 • Sosyal izinlere ilişkin fiyat farkı tis raporlarında ve tis bordro aylık raporlarında düzenlemeler yapıldı.
 • Toplu rapor penceresinde fiyat farkı raporu ile ilgili düzenleme yapıldı.
22.12.2017 2017.18
 • Gelir vergisinden kaynaklı olarak asgari ücretin belirlenen tutarın altında kalması durumuna yönelik AGİ dengelemesi eklendi.
 • İkramiye hesabında çalışılan süre ve sendikalı olunan süreler dikkate alınarak miktar belirlenmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • TİS Çocuk yardımında düzenleme yapıldı.
 • AGİ Hesabında çocukların doğum tarihlerinin dikkate alınmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
04.12.2017 2017.17
 • Fiyat Farkı raporları için düzenleme yapıldı.
01.12.2017 2017.16
 • Bordro ekranında, Fazla Mesai Saat ve Tatil Fazla Mesai-Saat Tutarları ile ilgili düzenleme yapıldı.
29.11.2017 2017.15
 • Çoklu KDV ile ilgili düzenleme yapıldı.
28.11.2017 2017.14
 • Akaryakıt alımlarında Excel’den puantaj alma işleminde düzenleme yapıldı.
 • Geriye dönük TİS hesaplamaların yapılması sağlandı.
 • Personel Puantaj raporunda biçimsel düzenleme yapıldı.
 • Saatlik araç kiralama puantajında düzenleme yapıldı.
 • TİS, Saatlik ücret zammı hesabında düzenleme yapıldı.
 • TİS, öğrenim yardımı ödemelerinde düzenleme yapıldı.
03.11.2017 2017.13
 • Personel puantajı raporlarında düzenleme yapıldı.
 • Bordro ekranında, “Tatil Fazla Mesai – Gün” kalemi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Agi hesabı ile ilgili düzenleme yapıldı.
02.11.2017 2017.12
 • Personel özlük bilgilerinin Excel’den alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Raporlarda düzenleme yapıldı.
 • Saatlik resmi tatil çalışmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Birden fazla KDV ve tevkifat uygulaması olan toplu iş sözleşmeli dosyalarda toplu iş sözleşmesinden gelen fiyat farkının KDV ve tevkifat hesaplamasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Sendika aidatı kesinti yöntemlerinde geliştirme yapıldı.
 • Sözleşme artışlarına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı fiyat farkı hesabına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Yönetim raporlarında saatlik mesai raporlarının alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
29.09.2017 2017.11
 • Artık poz giriş ekranında geliştirme yapıldı, artık günlerin otomatik gelmesi sağlandı.
 • Birim Yöneticisi kullanıcısı için yetki düzenlemesi yapıldı.
 • Gelir vergisi matrahının kontrolüne ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Bordro penceresinde engelli personellerin işverene maliyetine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Yeşil defter miktar girişinde düzenleme yapıldı.
 • Bekar ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk olan personellerin agi hesaplamasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Kişi özlük kartlarında çocuk tanımlamasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Görev değişimi yapan personellerin bordro hesaplamalarında düzenleme yapıldı.
 • Kişi kartlarında yıllık izin formunun oluşturulması eklendi.
12.09.2017 2017.10
 • Fiyat Farkı Ekranında Emekli Prim Kesintisi İle İlgili Düzenleme Yapıldı.
05.09.2017 2017.09
 • Toplu iş sözleşmesinden gelen ücret zamlarının hesaplanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirtmiş olduğu görüş doğrultusunda düzenleme yapıldı.
 • Personel puantaj girişlerinin “Çalışma, Mesai, Tatil Mesaisi, Ulusal Bayram Çalışması vb.” tek puantaj cetveli üzerinden girilmesi sağlandı.
 • Personel puantajına artık gün çalışması seçeneği eklendi.
 • Artık gün çalışmaları için işçilik hesaplama modülü ile uyumlu fiyat farkı hesaplaması eklendi.
 • Artık gün fiyat farkı hesabı için normal, engelli ve emekli personellere yönelik düzenlemeler yapıldı.
 • Bordro penceresinde artık gün çalışması ve ulusal bayram çalışması (saatlik) eklendi.
 • Hafta tatili çalışmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Tüm rapor şablonları düzenlendi.
 • Hakediş icmali raporu eklendi.
 • Tüm Hakedişler İcmali raporunda düzenleme yapıldı.
 • Elektrik alımları puantaj cetvelinde düzenleme yapıldı.
 • Fiyat farkı hesabı penceresinde biçimsel düzenleme yapıldı.
 • Yedekten proje açma işlemlerinde düzenleme yapıldı.
 • Yönetim raporlarında fazla mesai çalışmalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
28.08.2017 2017.08
 • Toplu iş sözleşmesinden gelen ücret zamlarının hesaplanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirtmiş olduğu görüş doğrultusunda düzenleme yapıldı.
 • Personel puantaj girişlerinin “Çalışma, Mesai, Tatil Mesaisi, Ulusal Bayram Çalışması vb.” tek puantaj cetveli üzerinden girilmesi sağlandı.
 • Personel puantajına artık gün çalışması seçeneği eklendi.
 • Artık gün çalışmaları için işçilik hesaplama modülü ile uyumlu fiyat farkı hesaplaması eklendi.
 • Artık gün fiyat farkı hesabı için normal, engelli ve emekli personellere yönelik düzenlemeler yapıldı.
 • Bordro penceresinde artık gün çalışması ve ulusal bayram çalışması (saatlik) eklendi.
 • Hafta tatili çalışmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Tüm rapor şablonları düzenlendi.
 • Hakediş icmali raporu eklendi.
 • Tüm Hakedişler İcmali raporunda düzenleme yapıldı.
 • Elektrik alımları puantaj cetvelinde düzenleme yapıldı.
 • Fiyat farkı hesabı penceresinde biçimsel düzenleme yapıldı.
 • Yedekten proje açma işlemlerinde düzenleme yapıldı.
 • Yönetim raporlarında fazla mesai çalışmalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
01.08.2017 2017.07
 • Kıdem tazminatı hesabının anlık yapılması sağlandı.
 • Saatlik araç kiralama puantajında dakika hesabına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Raporlarda düzenleme yapıldı.
 • Personel özlük dosyalarında düzenleme yapıldı.
27.07.2017 2017.06
 • YENİ ! Araç Yedek Parça Alımları Puantajı
 • Elektrik alımları hak edişlerinde dağıtım bedeli ve fonlarla ilgili düzenleme yapıldı.
 • Engelli personel asgari geçim indirimi tutarı hesabına ilişkin ek düzenleme yapıldı.
 • Sendika aidatı kesintisine ilişkin ek düzenleme yapıldı.
 • Personel hizmet alımlarında yıllık izin takibin ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Personel hizmet alımlarında kıdem tazminatı hesabına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Çoklu KDV olan personel hizmet alımlarında Emekli Prim kesintisinin KDV hesabında dikkate alınması sağlandı.
 • Puantaj cetveli resmi tatil günlerinde düzenleme yapıldı.
 • Bordro hesaplamasına ilişkin 2017 yılı 2. Dönem verileri güncellendi.
 • Personel hizmet alımlarına hafta tatili çalışması eklendi.
 • Hakediş Özeti (detaylı) ve Tüm Hakedişler İcmali raporlarında düzenleme yapıldı.
 • Personel özlük dosyalarında geçmişe yönelik işe giriş-çıkışların tanımlanabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Raporlarda biçimsel düzenleme yapıldı.
22.05.2017 2017.05
 • YENİ ! Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Modülü Eklendi.
 • Sözleşme bilgileri ekranına vardiyalı çalışma seçeneği ve bununla ilgili mesai türleri eklendi.
 • Bireysel Emeklilik Kesintisinin SGK Matrahı üzerinden kesilmesi sağlandı.
 • Sözleşme Artışları penceresinde kalemlerin excele transferi eklendi.
 • Hakediş Özeti İcmal Raporunda düzenleme yapıldı.
28.03.2017 2017.04
 • Elektrik alımlarında, lojistik taşımacılık vb. abone gruplarının alımlarına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Yedekten açma işlemlerinde düzenleme yapıldı.
 • Sözleşme artışlarında düzenleme yapıldı.
 • Puantaj cetvellerinin kalem bazlı kilitlenip açılması eklendi.
 • Toplu rapor basımı penceresinde düzenleme yapıldı.
30.02.2017 2017.03
 • Doğum izninden kaynaklı kısmi süreli çalışmalar için puantaj cetveli ve mesai kodlarında düzenleme yapıldı, DId kodu eklendi.
 • Emekli personel çalıştırılan dosyalarda Sayıştay kararları doğrultusunda %5,5 lik prim kesintisi hesabı eklendi ve fiyat farkı penceresine eklendi.
 • İcra kesintisi uygulamasının oran ve tutar olarak kesilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Yıllık izin kodunun gerçek günlü çalışmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Yeşil Defter ve Yapılan İşler Listesi raporlarına ek bilgilendirme raporları eklendi.
 • Yönetim raporlarına dosyalardaki kişi sayılarını gösteren rapor eklendi.
 • P-22 Sulama puantajı için günlük sarfiyat raporu eklendi.
 • BES Emeklilik sistemine ilişkin düzenleme yapıldı.
09.02.2017 2017.02
 • Elektrik hakedişlerinde geçmiş faturaların kendi dönemlerinden fiyat farklarının hesaplanması sağlandı.
 • Mesai tür raporlarına, mesai tür grupları sütunu eklendi.
 • Program genelinde düzenlemeler yapıldı.
31.01.2017 2017.01
 • Sözleşme Kalemleri ve Birim Fiyatları penceresinin görünümü “Birim Fiyat Teklif Cetveli” formatına çevrildi ve Birim Fiyat Teklif Cetveli formatında rapor eklendi.
 • Sözleşme Kalemleri ve Birim Fiyatları penceresine hızlı miktar girişi eklendi.
 • Yeşil Defter; Penceresine hızlı giriş seçeneği eklendi.
 • Personel Özlük Dosyaları penceresine engelli personellerin engel derecelerini aylık girilebilmesi için alan oluşturuldu. Böylece engelli personeller için uygulanan gelir vergisi indirimi hakediş bazlı olarak takip edilebilecektir.
 • İşten ayrılan bir personelin işten ayrıldığı ay aynı kalemde tekrar işe başlamasına yönelik puantaj cetvelinde ve bordro kısmında düzenleme yapıldı.
 • Dosyada yer alan kişilerin tamamını gösteren Bordro Kişi Listesi raporunun dosya bazlı alınması sağlandı. Bunun için Bordro penceresindeki raporlar bölümüne Bordro Kişi Listesi raporu eklendi.
 • Araç puantajlarında kullanılan araçların takibi için Araç Havuzu ve Araç Grup Tanımları eklendi. İşlem sıralaması olarak önce araç grup tanımlamalarını yapmamız gerekir.
 • P12 Aylık araç puantajına Araç Değişim özelliği eklendi. Araç değişim işlem ile çıkan ve giren araçlar için puantajda denkleştirme hesabı yapılır ve miktarı tek bir araç olarak hesaplanır.
 • P06 puantaj cetveli sütun başlıklarının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi yapıldı.
 • Yedekten açma işleminde kullanıcı yetkisi kontrolü yapıldı. Kullanıcının yetkisi olmayan yedeklenmiş dosyaları programa yükleyerek açması engellendi.
 • Dosya yöneticisi penceresinde kullanıcıların sadece yetkili olduğu dosyaları görmelerine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Ana grup ve alt pozlar şeklide düzenlenerek puantaj girişi yapılan P19 Puantaj cetveli oluşturuldu. Bu puantajı kullanarak servis, yemek alımı vb. işlerin puantajlarını tutabilirsiniz.
 • Menü seçeneklerinde düzenleme yapıldı, Yönetim bölümü yeni oluşturuldu. Bordro hesabında kullanılan sabit bilgileri Yardım menüsü altına alındı.
 • Fazla Mesai Raporu eklendi, Yönetim menüsü altında yer alan Yönetim Raporları / Fazla Mesai seçeneği ile programa kayıtlı dosyalar içinde belirleyeceğiniz hakediş dönemine ilişkin toplam ne kadar fazla mesai yapıldığını gösteren detay rapor alabilirsiniz.
 • Puantaj cetveli mesai tür tanımlarında yapılan düzenleme doğrultusunda personel özlük dosyaları bölümünde alınan Yıllık Ücretli İzin Cetveli raporunun düzenlenmesi yapıldı.
 • Sefer başına yapılacak mesafenin (km) belirlendiği ve yapılan seferlerde belirlenen mesafenin altında yol yapılması durumunda eksik kalan mesafe için akaryakıt kesintisinin yapılabildiği P20 araç kiralama puantajı oluşturuldu.
 • Fiyat farkı hesabı penceresinde yer alan Yemek İstisna Hesabı / İstisnaya Esas Gün Sayısın’nın bulunmasında puantaj verileri, yeşil defter miktar girişleri (Hızlı-Detaylı) nin dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Personel hizmet alımları için P01 saatlik puantaj eklendi ve bu kalem için bordro hesabı seçenekleri düzenlendi.
 • Sözleşme kalemleri ve Birim Fiyatları penceresine kalem havuzundan sözleşme kalemi aktarılırken birden fazla kalemin seçilmesi sağlandı.
 • Tanımlar / Puantaj Cetveli Mesai Tür Tanımları penceresinde mesai kodları gruplandırıldı.
 • Muayene ve Kabul işlemlerinin hakediş bazlı yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Elektrik alımları hakedişlerinde dağıtım bedeli ve fonların hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım dosyalarında bordro kısmına zorunlu bireysel emeklilik kesintisi yapılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Firma kayıtlarının tutulmasına yönelik firma havuzu eklendi.
 • Firma seçimlerinin personel havuzdan yapılması gerçekleştirildi.
 • Park ve bahçelerin sulama işlerinde kullanılmak üzere tonaj üzerinde puantaj tutulan sulama puantajı eklendi.
 • P03 pozu tanımlanırken miktar bölümüne girilen ondalık değerin hesaplamada dikkate alınması sağlandı.
 • P04, P05, P05/1, P06, P07 ve P12 kalemlerinde puantaj girişi yapıldıktan sonra sözleşme kaleminin bilgilerinde düzenleme yapıldığında puantaj verilerinin korunmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • ÖTV Değişikliğinden kaynaklı fiyat farkı hesabının tüm hak edişler icmali raporuna yansımasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Bordro penceresinde Asgari Geçim İndirimi hesabına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Kaşelerde kişi seçimi yapılırken filtreleme yapılması sağlandı
 • Bordro / Personel özlük dosyalarında kişi bilgileri girilen alanlarda düzenleme yapıldı (harf rakam girişlerine yönelik)
03.11.2016 2016.14
 • Ekim, Kasım ve Aralık aylarında net ücretleri asgari ücretin altına düşen çalışanlar için ilave asgari geçim indirimi hesabı eklendi
 • Kaşelerde yetkililer için düzenleme yapıldı
04.10.2016 2016.13
 • Kaşelerde düzenleme yapıldı.
 • Akaryakıt Bayi Satış ekranında düzenleme yapıldı.
 • Hakediş Arka Kapağının raporunda düzenleme yapıldı.
30.09.2016 2016.12
 • ÖTV Değişikliğinden kaynaklı fiyat farkı hesabı eklendi.
 • Antet ve Birim Tanımlamalarında düzenleme yapıldı.
 • Antet ve kaşelerin birim bazlı tanımlanması gerçekleştirildi.
 • Kaşe tanımlamalarındaki kişi sayısı sınırlaması kaldırıldı.
 • Kıdem tazminatı hesap raporu ve Kıdem Tazminatı Bordrosu raporları eklendi.
 • Personel puantajlarının excel’den alınmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Muayene ve Kabul işlemlerinin hakediş bazlı tutulması sağlandı. Yedekleme ve yedekten açma işlemlerinde gerekli düzenleme yapıldı.
 • Sadece fiyat farkı hesabı yapılan personel kaleminde düzenleme yapıldı.
 • Akaryakıt fiyat farkı hesabının KDV siz rakamlar üzerinden yapılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Araç kiralama puantajlarında ondalık değer girişine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Personel puantajlarında farklı puantaj kodlarına saatlik mesai girişi tanımlandı.
 • Yarım gün çalışmalı doğum iznine ilişkin puantaj kodu düzenlemesi yapıldı.
 • Personel puantajındaki görev değişimlerine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Personel özlük dosyalarında düzenleme yapıldı.
 • Aynı dosya içindeki çoklu KDV ve tevkifat hesabına ilişkin rapor düzenlemesi yapıldı.
 • Kesin teminat ve ek kesin teminata ilişkin düzenleme yapıldı.
29.07.2016 2016.11
 • Çoklu Tevkifat uygulamalarında kaleme tanımlanan tevkifat oranını sıfırlama eklendi.
 • Yüklenici bilgileri için Yetkili Kişi tanımlama oluşturuldu ve bunun ilgili raporlara gelmesi düzenlendi.
 • Puantaj cetvelinde işten ayrılma olması durumunda kişileri bordro kişi listesine aktarımdaki hata giderildi.
 • Resmi tatil çalışması ve günlük çalışma kalemleri için çoklu tevkifat hesabı düzenlendi.
 • Yeşil defter penceresinde elle miktarı silinen iş kalemleri için önceki hakediş miktarlarının güncellenmesi işleminde oluşan hata giderildi.
 • Personel puantajındaki Görev Değişimi mesai kodu için düzenleme yapıldı.
 • Kıdem tazminatı hesaplamaları için 2016 yılı ikinci dönemi tavan ücreti veri tabanına eklendi.
 • 01.07.2016 – 31.12.2016 Arasında 4.297,21 TL
 • Personel havuzundan resmi tatil çalışması pozuna personel aktarılmasındaki hata giderildi.
 • Doğum izninde yarım gün çalışan personeller için yeni bir mesai kodu (DIc) tanımlandı.
 • Tatil yarım mesai ve doğum izni mesai kodlarının aylık puantajlar içinde kullanılması durumu için düzenleme yapıldı.
28.06.2016 2016.10
 • “P06- Cadde, Sokak Süpürme ve Yıkama – Günde 1’den Fazla” ve “P08- Araç Kiralama – Günlük-Km-Asgari Km” puantaj cetvellerine çoklu miktar girişi yapılabilmesi sağlandı.
 • Aynı KDV oranını sahip iş kalemleri için arka kapakta KDV tevkifatının hesaplanması (Çoklu Tevkifat) özelliği eklendi.
 • Ek Sözleşme Uygulamaları / Sözleşme Artışları penceresinde; Birden fazla iş artışı olması durumunda önceki iş artışlarını da gösterebilmek için “İş Artış Formu” nda düzenlemeler yapıldı.
 • Sözleşme Bilgileri ekranında, “Fiyat Farkı Uygulama Şekli ve Katsayıları” sayfasında; “b1:Akaryakıt Ağırlık Oranı” seçimlerinde endekslerin isimlerinin görülmesi sağlandı.
 • “P01- Genel Personel – Günlük Çalışma” puantajına daha önce eklenmiş olan kilitleme özelliği ile ilgili olarak, ekran açılışında bir önceki yapılan seçime göre kilitli yada açık gelmesi sağlandı.
 • “LPG” alım işleri için fiyat farkı hesabı eklendi.
 • Ek Sözleşme Uygulamaları / Ceza Kesintisi penceresine; “Ceza Kesintisi İcmali” raporu eklendi.
 • “P13-Araç Kiralama – Saatlik” pozlarında dakika hesabı ile ilgili olarak düzenlemeler yapıldı.
 • Ek Sözleşme Uygulamaları / Kesin Teminat – Ek Teminat penceresinde girilen değere göre, Hakediş Arka Kapağında “Kesintiler ve Mahsuplar” kısmında yer alan “h) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi” alanında kesinti yapılması sağlandı.
 • Bordro ekranında hızlandırma çalışması yapıldı.
 • Sözleşme Bilgileri ekranında, “Dosya Özel Ayarları” sayfasında; Yemek ve Yol verilmeyecek seçilmişse, “Dosya Özel Ayarları-Yemek Yol Kesintisi” sayfasındaki “Yemek/Yol Kesinti Hesabı” seçimlerinin görünürlüğü kapatıldı.
27.06.2016 2016.09
 • “P06- Cadde, Sokak Süpürme ve Yıkama – Günde 1’den Fazla” ve “P08- Araç Kiralama – Günlük-Km-Asgari Km” puantaj cetvellerine çoklu miktar girişi yapılabilmesi sağlandı.
 • Aynı KDV oranını sahip iş kalemleri için arka kapakta KDV tevkifatının hesaplanması (Çoklu Tevkifat) özelliği eklendi.
 • Ek Sözleşme Uygulamaları / Sözleşme Artışları penceresinde; Birden fazla iş artışı olması durumunda önceki iş artışlarını da gösterebilmek için “İş Artış Formu” nda düzenlemeler yapıldı.
 • Sözleşme Bilgileri ekranında, “Fiyat Farkı Uygulama Şekli ve Katsayıları” sayfasında; “b1:Akaryakıt Ağırlık Oranı” seçimlerinde endekslerin isimlerinin görülmesi sağlandı.
 • “P01- Genel Personel – Günlük Çalışma” puantajına daha önce eklenmiş olan kilitleme özelliği ile ilgili olarak, ekran açılışında bir önceki yapılan seçime göre kilitli yada açık gelmesi sağlandı.
 • “LPG” alım işleri için fiyat farkı hesabı eklendi.
 • Ek Sözleşme Uygulamaları / Ceza Kesintisi penceresine; “Ceza Kesintisi İcmali” raporu eklendi.
 • “P13-Araç Kiralama – Saatlik” pozlarında dakika hesabı ile ilgili olarak düzenlemeler yapıldı.
 • Ek Sözleşme Uygulamaları / Kesin Teminat – Ek Teminat penceresinde girilen değere göre, Hakediş Arka Kapağında “Kesintiler ve Mahsuplar” kısmında yer alan “h) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi” alanında kesinti yapılması sağlandı.
 • Bordro ekranında hızlandırma çalışması yapıldı.
 • Sözleşme Bilgileri ekranında, “Dosya Özel Ayarları” sayfasında; Yemek ve Yol verilmeyecek seçilmişse, “Dosya Özel Ayarları-Yemek Yol Kesintisi” sayfasındaki “Yemek/Yol Kesinti Hesabı” seçimlerinin görünürlüğü kapatıldı.
 • “P12-Araç Kiralama – Günlük” pozunun birimi “Gün” olarak seçildiğinde, sonraki hakedişte bu poza ait puantaj cetvelindeki gün içeriklerinin boş gelmesi sağlandı.
 • Çoklu Tevkifat ile ilgili olarak Hakediş Arka Kapağına “KDV ve Tevkifat Hesap Tablosu” raporu eklendi.
 • “Yıllık Ücretli İzin Cetvelinde” düzenleme yapıldı.
06.05.2016 2016.08
 • “Ek Kesinti İcmali”, “Tüm Hakedişler İcmali”, “Hakediş Özeti-Detaylı” raporlarında düzenlemeler yapıldı.
 • Saatlik Araç kiralama puantajında düzenleme yapıldı.
05.05.2016 2016.07
 • Sözleşme artışları penceresinde ve raporunda düzenleme yapıldı.
 • Saatlik araç kiralama puantajında dakika hesabı detaylandırıldı.
 • Personel puantajında kilitleme özelliği eklendi.
 • Bordro raporunda düzenleme yapıldı.
 • Fiyat farkı raporunda bu hakediş fiyat farkı oluşmayan kalemlerin basılmaması sağlandı.
 • Excel’den Poz aktarmalarda düzenleme yapıldı.
 • Ek sözleşme uygulamalarına “Teminat” tanımlaması getirildi.
 • Hakediş özeti ve icmal raporlarında yapısal düzenlemeler yapıldı.
 • Bordro penceresinde ve personel kartında düzenlemeler yapıldı.
19.04.2016 2016.06
 • Belirli bir süre işlem yapılmadığında programın otomatik kapanması sağlandı.
 • Ayarlardan kullanıcının bu süreyi belirleyebilmesi sağlandı.
 • Bordro ekranına AGI Bordrosu raporu eklendi.
 • Hakediş İcmali sayfasına eklenmiş olan “Ek Kesintiler” alanı,
 • “Hakediş İcmali”, “Hakediş Özeti – Detaylı”, “Ek Kesinti İcmal Raporu” ve “Tüm Hakedişler İcmali” raporlarına eklendi.
13.04.2016 2016.05
 • Sözleşme kalemleri penceresine excelden poz ekleme özelliği eklendi.
 • Personel kişi kartlarında geliştirmeler yapıldı.
 • Personel Özlük Dosyalarına “Bordro Kesinti İcmali” ve “Yıllık Ücretli İzin Cetveli” raporları eklendi.
 • Aylık maaş bordları bölüme kişi Adı Soyadı veya Tc Kimlik numarasına göre arama yapılabilmesi sağlandı.
 • Bordro bölümüne nafaka ve icra kesintileri eklendi.
 • SGK hazine desteği için Hakediş 3. sayfasına ek alan oluşturuldu ve hakediş özeti ekranına “SGK Hazine Desteği İcmal Raporu” ve “Hakediş Özeti-Detaylı” rapoorları eklendi.
 • Tanımlar menüsü altına “Görev Tanımları” eklendi.
 • Personel puantaj cetveline kişi eklerken, görev tanımlarına ve diğer kişi bilgilerine göre gruplama yapılarak seçim yapılabilmesi sağlandı.
 • Saatlik araç kiralamalar için dakika girişi ve çoklu hücre seçimi ile aynı anda çoklu veri girişi yapılabilmesi sağlandı.
 • Birim bazlı rapor şablonu oluşturulabilmesi sağlandı.
 • Yemek ve yol kesinti tutarları için ek seçenekler oluşturuldu.
 • SGK hesabına göre yapılan puantajlar için 31 çeken aylarda, 1 günlük yemek-yol kesintisini dikkate alma eklendi.
 • Yedekten dosya açma işlemlerinde, dosya listesinde açılan son yedek dosyasının seçilmesi sağlandı.
 • Genel ayarlardan seçilen Yemek/Yol kesinti hesabı, sözleşme bilgileri ekranına da eklenerek dosya bazlı değiştirilebilmesi sağlandı.
29.02.2016 2016.04
 • Önceki Fiyat Farkı ve Önceki Hakediş tutarlarına elle müdahaleye açıldı.
 • Hakediş Özeti elle müdahaleye açıldı.
 • Asgari Ücret Oranlarının Hakediş bazlı girilebilmesi sağlandı.
 • Hizmet alımlarında fiyat farkı için ek icmal raporu oluşturuldu.
09.02.2016 2016.03
 • Bordro ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
05.02.2016 2016.02
 • Personel puantaj cetvelinde düzenleme yapıldı.
 • SGK Taban ve Tavan ücret listesindeki tutarlarda basamaklandırma yapıldı.
04.02.2016 2016.01
 • Personel özlük dosyası bölümü eklendi.
 • Bordro hesabı eklendi.
 • Asgari geçim indirimi hesabı eklendi.
 • Gelir vergisinin kümülatif takibi eklendi.
 • Kıdem tazminatı hesaplaması yapıldı.
 • Personellerin yıllık izin takibinin yapılması eklendi.
 • Engelli personel için Saatlik ve Günlük fiyat farkı hesabında düzenleme yapıldı.
 • Sözleşme artışları bölümünde yapısal düzenleme yapıldı.
 • Puantaj cetveli mesai tür tanımlarına doğum izni ve yol izni gibi sabit tanımlamalar eklendi.
 • Puantaj cetvellerinde yapısal düzenlemeler yapıldı.
 • Akaryakıt poz birimleri EPDK verileri doğrultusunda düzenlendi.
07.10.2015 2016.19
 • P01 – Personel puantajı resmi tatil çalışmalarında satırların boş geçilebilmesi sağlandı.
 • Dosya yedek açma işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.
 • Güncelleme işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
05.10.2015 2015.18
 • Ek sözleşme uygulamalarına Hakediş ile ilgili döküman ekleyebilmek için “Yüklenen Dökümanlar” bölümü eklendi.
 • Sözleşme Artışları hesapları eklendi.
 • Ceza kesintisinde düzeltme yapıldı.
 • Hakediş Kapakları 3. sayfada kesinti yapılması durumunda, bunun fiyat farkı hesabında ve hakediş özetinde dikkate alınması sağlandı.
 • Yapılan işler listesinde kalan sözleşme bedelinin gösterilmesinde iş artışlarının dikkate alınması sağlandı.
 • Personel puantajında yapısal düzenlemeler yapıldı.
 • Günlük yemek ve yol kesinti ücretlerinin elle girilebilmesi sağlandı.
 • Araç puantaj cetvelinde araçların kayıtlarının tutulması yapıldı.
29.06.2015 2015.17
 • Yemek istisna tutarında düzenleme yapıldı.
09.06.2015 2015.15
 • Personel ve Araç puantajlarında kesinti hesap yöntemi, poz bazlı gerçekleştirildi.
 • Puantaj cetveli veri girişlerinde düzenlemeler yapıldı.
 • Çoklu KDV düzenlemesi yapıldı.
 • Yol ücreti kesintisinde %4 sözleşme giderlerinin dikkate alınması sağlandı.
 • OGS, HGS ve Köprü geçiş ücretleri için P18 puantajı eklendi.
08.06.2015 2015.14
 • Personel ve Araç puantajlarında kesinti hesap yöntemi, poz bazlı gerçekleştirildi.
 • Puantaj cetveli veri girişlerinde düzenlemeler yapıldı.
 • Çoklu KDV düzenlemesi yapıldı.
 • Yol ücreti kesintisinde %4 sözleşme giderlerinin dikkate alınması sağlandı.
 • OGS, HGS ve Köprü geçiş ücretleri için P18 puantajı eklendi.
18.03.2015 2015.11
 • Aylık Araç Kiralamalarını Gerçek Gün yada Sabit 30 Gün Üzerinden Yapabilme
 • Doğalgaz Alımları ve Fiyat Farkı Hesabı
 • SGK Mevzuatına Uygun Hakediş Düzenleyebilme
 • Günlük Ücret Kesintisini Sabit 30 Gün Üzerinden yada Takvim Gününe Göre Hesaplayabilme
 • Puantaj Cetvelindeki Eksik Günü 3 Farklı Yönteme Göre (SGK, Sabit Gün, Takvim Günü) Belirleyebilme
 • Muayene ve Kabul İşlemleri Eklendi
 • Günlük Yemek Kesintisinde Yemek İstisna Bedelini Dikkate Alma
 • Emekli Personel Fiyat Farkı Hesabı
 • Engelli Personel Fiyat Farkı Hesabı
 • Puantaj Cetvelleri Veri Girişleri İşlevselleştirildi
11.02.2015 2015.09
 • Mal Alımı İşlerinde Fiyat Farkı Hesabı ekranına geçişteki hata giderildi.
 • Yeşil Defter Geçişlerinde Düzenleme Yapıldı.
11.02.2015 2015.08
 • Madde5 Fiyat Farkı ekranında, Yn değeri yerine In ve Mn değeri yerine Gn değerleri kullanılıyordu. Hata giderildi.
 • Puantaj Cetveli – P01 – Genel Personel – Günlük Çalışma Cetvelinde excelden alma ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Toplu raporlarda düzenlemeler yapıldı.
 • Asgari ücretin katı ile ilgili tazeleme sorunu giderildi.
 • Puantajlarda yapılan değişiklikler sonrasında hakediş özeti tutarlarının otomatik olarak güncellenmesi sağlandı.
 • Yetkilerle ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Puantaj Cetveli – P01 – Genel Personel – Yazdırma işlemlerinde satır sıra numaraları ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Yapılan İşler Listesi ekranındaki yazdırma hatası giderildi.
03.02.2015 2015.07
 • Toplu yazdırma işlemlerinde düzenleme yapıldı.
 • Bazı puantajlarda excelden alma kısımlarında düzenlemeler yapıldı.
 • Dosya Kaydı ekranında, Özel Ayarlar bölümüne “Kesinti Hesap Yöntemi -> Gerçek Gün / Sabit Gün” seçiminin sadece hizmetlerde görünürlüğü sağlandı.
 • Farklı aylarda hakediş kaydı yapılması ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Dosya Kaydı ekranında, Fiyat Farkı Uygulama Şekli ve Katsayıları bölümünde, oranlar için ondalık kısımları ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Puantaj Cetveli – P01 – Genel Personel – Günlük Çalışma Cetvelinin yemek ve yol ile ilgili olarak raporunda düzenleme yapıldı.
 • Puantaj Cetveli – P01 – Genel Personel – Günlük Çalışma Cetvelinin gerçek gün hesabında fazla mesaili durumlar için düzenleme yapıldı.
 • Pozlarda değişiklik yapıldığında alt pozların güncellenmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
29.01.2015 2015.06
 • Puantaj Mesai Tür tanımları ekranında düzenleme yapıldı.
 • Ayarlar bölümüne “Yemek/ Yol Kesintinde Çalışılan Güne Göre Hesap Yap” seçeneği eklendi.
 • Dosya Kaydı ekranında, Özel Ayarlar bölümüne “Kesinti Hesap Yöntemi -> Gerçek Gün / Sabit Gün” seçimi eklendi.
 • Puantaj Cetveli – P01 – Genel Personel – Günlük Çalışma Cetvelinde düzenlemeler yapıldı.
14.01.2015 2015.05
 • Puantaj Cetveli – P01 – Genel Personel – Günlük Çalışma puantajının başlıklarında düzenleme yapıldı.
06.01.2015 2015.04
 • Mal ve Hizmet Kalemleri Havuzuna excelden poz aktarımı yapılabilmesi sağlandı.
 • Devam eden işler tanımlamalarda düzenleme yapıldı.
 • Fiyat farkı endeks değerlerinin alınması düzenlendi.
24.12.2014 2015.03
 • Hakediş Listesi ekranında kilit resmi görünürlüğü düzenlendi.
 • Yeni hakediş açıldığında, otomatik kopyalanan kalemlerin miktarlarının boş olarak gelmesi sağlandı.

DİĞER İNDİRMELER

Dosya Adı – Açıklaması Tarih Link
1- AMP Kilit Bilgi
Kilidinizdeki lisansları görmenizi ve raporlamanızı sağlar
12.01.2017
İNDİR (9.3 MB)
2- AMP Kilit Güncelleme
Kilitle çalışan progralarımızın yıllık güncelleme siparişi, satın aldığınız lisanslarının kilidinize yüklenmesi uygulaması indirin ve çalıştırın
12.01.2017
İNDİR (16.8 MB)
3- AMP Network Lisans Sunucusu 2017 12.01.2017
İNDİR (1.3 MB)
4- HASP Kilit Sürücüleri
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8 uyumlu
18.04.2014
İNDİR (14.0 MB)
5- Nokta Programı (Decimal) 30.01.2002
İNDİR (0.15 MB)
6- AMP Uzaktan Destek Direk Çalıştırılabilir Dosya (Teamviewer) 02.12.2016
İNDİR (3.4 MB)
7- AMP Uzaktan Destek Kurulum Dosyası  (Teamviewer) 02.12.2016
İNDİR (2.1 MB)
Teknik Destek Talep Formu
Onlıne Uzaktan Destek Talep Formu
SIKÇA SORULAN SORULAR
MH Programı ile ne tür işler için hakediş düzenleyebiliriz ?

AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş programı ile,

 • 4 d Statüsünde çalıştırılan personel hizmet alımları
 • Güvenlik, temizlik, işçilik, şoför gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları
 • Çöp toplama, cadde-sokak-meydan temizliği hizmetleri
 • Şoförlü ve şoförsüz, araç kiralama hizmetleri
 • Personel taşıma, servis hizmetleri
 • Akaryakıt – Otogaz alımları
 • Doğalgaz alımları
 • Elektrik alımları
 • Yemek alımları
 • Elektronik haberleşme hizmet alımları
 • Yedek parça alımları
 • Çim biçme v.b.

Ayırca programın esnek yapısı sayesinde bunların dışında aylık yada günlük iş miktarlarına dayalı tüm mal ve hizmet alımlarınızın hakedişlerini düzenleyebilirsiniz.

Program fiyat farkı hesabı yapıyor mu?

MH programı yapılan her iş türü için fiyat farklarını otomatik bir şekilde hesaplar, şöyleki .i

Yeşil deftere miktar (Puantaj) girişi yaptığınızda program;

 • Normal, Emekli ve Engelli personeller için asgari ücretin % fazlasını dikkate alarak aylık, günlük ve saatlik fiyat farkı (Madde 6. Asgari Ücret Fiyat Farkı)
 • Ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı (Madde 5.)
 • Elektronik haberleşme hizmet alımları
 • Teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları
 • Akaryakıt – Otogaz fiyat farkı
 • Doğalgaz alımları
 • Elektrik alımları (Vergi ve fonları dikkate alarak)

Fiyat farkı hesaplarını otomatik yapar.

Program ve fiyat farkına esas endekslerin güncellemesi nasıl yapılıyor?

Programdaki tüm güncellemeler internet üzerinden gerçekleştirilir.  Güncellemelerin otomatik olarak gerçekleşmesi için “Yardım / Güncelleme / Güncelleme Ayarları” bölümünden güncelleme ayarlarını açmanız gerekir.

Aynı kurum içerisinde farklı birimlerde aynı programı kullanabilir miyiz?

Program ağ üzerinden çok kullanıcılı olarak çalışabilir. Aynı anda aynı veya farklı iş dosyaları üzerinde birden fazla kişi tarafından veri girişi ve hesaplama, raporlama yapılabilir. Program içerisinden yapacağınız birim tanımlamaları ile her birimin kendi dosyalarını görmesini sağlayabilirsiniz. Program isterseniz bulut sistemi ile internet üzerinden de çalışabilir.

Excel’de yapılmış puantaj verilerini programa aktarabilir miyim?

Programa tanımlı tüm puantaj verilerini Excel’e aktarabilir ve programın ön gördüğü  örnek şablonlara uygun oluşturulmuş Excel dosyalarındaki puantajları programa kolayca aktarabilirsiniz.

Elektrik hizmet alımları hakedişlerinde belediye tüketim vergisi ve fon hesaplarını gerçekleştirebilir miyiz?

Hakediş miktarları üzerinden abone gruplarını (mesken, ticarethane) dikkate alarak vergi ve fon hesabını otomatik yapar.

Personellerin yıllık izin takibini yapabilir miyiz?

Personel özlük dosyaları bölümünde kişi kartlarını tanımlamanız durumunda puantaj girişleri üzerinden yıllık izin takibini otomatik olarak yapar.

Sözleşme artışlarını programa girebilir miyim?

Program üzerinde sözleşme artışları ve azalışlarını hesaplayabilir ve raporunu alabilirsiniz. Ayrıca program sözleşme artış ve azalışlarından kaynaklı damga vergisi ve ek kesin teminat tutarını da hesaplayarak kullanıcıyı bilgilendirir.

Hakedişte yer alan personellerin bordrosunu alabilir miyiz?

MH programı ile personel özlük dosyalarında kişi kartlarını tanımladığınızda puantaj verilerinden bordroyu otomatik olarak hesaplar. Bu bordroyu ekranda veya yazıcıda rapor olarak da görebilirsiniz.

İşten ayrılan personellerin kıdem tazminatını hesaplayabilir miyiz?

Personel için puantaj cetvelinde işten ayrılma tanımladığınızda program kıdem tazminatını otomatik olarak hesaplar ve hizmet cetveli ile kıdem tazminatı bordrosunu oluşturur.

Program eğitimi almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

www.ampakademi.com sitemizde ücretli ve ücretsiz eğitim hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Teknik destek hizmetleriniz ücretli midir?

Hayır güncel sürüm kullanan müşterilerimizi için teknik desteğimiz ücretsizdir. Yerinde destek hizmetimiz ücretlidir ve rezervasyon sistemi ile çalışmaktadır.

Ofisinize gelerek yüz yüze destek alabilir miyim?

Evet. Her zaman ofislerimize gelerek bizden destek alabilirsiniz. Ziyaretinizden memnun kalacağız.

Mesai saatleriniz nasıldır?

Hafta içi 08:00 – 18:00 arası ve Cumartesi 09:00 – 13:00 arasında çalışmaktayız.