Kurumsal Teklif

Kurumsal Teklif, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilen yapım işlerine teklif veren firmaların tekliflerini profesyonelce hazırlamalarını sağlamaları için geliştirilmiş yazılımdır. Teklif modülü, bu süreçte ihtiyaç duyacağınız tüm detaylar düşünülerek geliştirildi. Artık sektörde teklif hazırlama sürecinde gerekli tüm araçları içinde barındıran ve beklentilerinizi tam olarak karşılayacak bir teklif programı var.

Kurumsal Teklif programı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun “Anahtar Teslimi Götürü Bedel, Teklif Birim Fiyat ve Karma” yapım işlerine teklif hazırlamak için gereken tüm araçlar elinizin altında. Tekliflerinizi AMP Kurumsal Teklif üzerinde doğru, hızlı ve eksiksiz olarak hazırlarsınız, böylece ihale öncesi ve sonrası süreçlerde ekstra süprizlerle karşılaşmazsınız.

AMP Kurumsal Teklif

Otomatik Poz Tanıma

İhale dosyası kapsamında verilen dokümanda imalatlara ait poz numaraları belirtilmemiş ise her bir pozun resmi idaredeki karşılığını bulmak için tek tek uğraşmayın, AMP Kurumsal Teklif bu işlemi otomatik yapar. İhale dosyası kapsamında verilmiş pozları Excel’den AMP Teklif programına aktardığınızda program poz tanımlarını karşılaştırarak ilgili pozun resmi idaredeki karşılığını otomatik olarak bulur ve kullanılmak üzere size önerir. Poz tanıma sisteminde pozların benzerlik oranlarını belirleyerek pozları istediğiniz hassasiyete eşleştirebilir, kaldırılmış pozların eşleştirmede bulunup bulunmayacağını belirleyebilirsiniz.

Pursantajdan Miktar Hesabı

Anahtar teslim götürü bedel projelerde pozun pursantajından miktarını ve yaklaşık maliyet toplamını tespit edebilirsiniz. Pursantajını bildiğiniz, miktarını kolayca belirleyebileceğiniz ve birim fiyatı belirli pozlar üzerinden yaklaşık maliyeti tespit edebilirsiniz. Pursantajdan miktar ve yaklaşık maliyet hesabında aynı anda birden fazla poz kullanarak daha sağlıklı bir sonuç elde edebilirsiniz.

Yaklaşık Maliyet Tutarından Miktar Hesabı

Anahtar teslim götürü bedel projelerde miktar ve fiyatını belirleyeceğiniz pozlar üzerinden belirlediğiniz yaklaşık maliyet toplamını girerek tüm pozların miktar ve birim fiyatını tespit edebilirsiniz.

Maliyet Analizi

AMP Kurumsal Teklif programı yaklaşık maliyet hesabında kullandığınız tüm imalatları ve girdilerini kontrol eder ve yaklaşık maliyet içindeki toplam miktar ve tutarlarını listeler. AMP Kurumsal Teklif programı maliyet analizi ile herbir imalatın yaklaşık maliyetiniz içinde ne kadar tuttuğunu hesaplayabilirsiniz. Böylece  yaklaşık maliyetiniz içinde önemli yer tutan ve tutmayan kalemleri belirleyerek fiyat çalışmanızı daha sağlıklı yapabilirsiniz. Teklif kapsamında ne kadar malzeme, işçilik, makine ekipman kullandığınızı kalem kalem ve toplam olarak görmek istiyorsanız maliyet analizi tam size göre. Maliyet analizi ile oluşturduğunuz teklifte toplam kaç saat düz işçi (tüm işçilikleri) çalıştırdığınızı, kaç ton çimeto, kum, çakıl, demir vb. kullandığınızı, kaç saat ekskavatör vb. iş makinesi kullandığınızı, ne kadar tuttuklarını detaylı olarak görüp raporlayabilirsiniz.

AMP Kurumsal Teklif programı ile teklifiniz içinde yer alan tüm maliyet girdilerinin miktar ve tutarlarını hesaplayarak en sağlıklı teklifi oluşturusunuz.

Asgari Ücret Kontrolü

AMP Kurumsal Teklif, yaklaşık maliyet hesabında kullandığınız imalatlar içinde yer alan işçilik rayiçleri birim fiyatını otomatik kontrol eder. İşçilik rayiçlerine saatlik asgari ücretin altında teklif verilemeyeceği için işçilik birim fiyatlarının saatlik asgari ücretin altında kalması durumunda sizi uyarır. Böylece aşırı düşük sorgu sürecinde işçilik rayiçleri fiyatlarında sorun yaşamazsınız.

AMP Kurumsal Teklif
AMP Kurumsal Teklif

Kolay Nakliye Hesabı

AMP Kurumsal Teklif kullandığınız imalatlardan nakliye verilecek malzemeleri ve miktarlarını otomatik hesaplar. Nakliye metrajı ve nakliye analizlerini tek pencerede gerçekleştirebilirsiniz. Nakliye metrajında mesafeyi girdiğinizde kullanılacak formül otomatik olarak seçilir, K katsayısı, yoğunluk değeri, zorluk katsayısı ve yükleme boşaltma bilgileri varsayılan olarak otomatik gelir. AMP Kurumsal Teklif nakliye hesabına etki eden eksi bilgileri (örneğin bir pozun analizinde ve birim fiyatlarındaki eksiklik) otomatik tespit eder ve kullanıcıyı uyarır.

Detaylı Metraj Çeşitleri

AMP Kurumsal Teklif programında yer alan “Metraj, Profil Metrajı, Çelik Hasır Metrajı, Demir Metrajı, Nakliye Metrajı ve Tesisat Metrajı” ile tüm metraj çalışmalarınızı program üzerinden eksiksiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. İmalata özgü metraj tipleri ile metrajlarınızı eksiksiz olarak hazırlayın. AMP Kurumsal Teklif programı metraj tiplerini kullanarak metraj verilerini istediğiniz detayda girebilir, açıklama yazma, metrajları kopyalayarak başka poza taşıyabilme, bölümlere ayırma, metraj içinde eksiltme (minha) yapma, formül kullanma (örnek; üçgen alanı), metrajları birbiriyle ilişkilendirme, Excel’e aktarma ve Excel’den alma vb. ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Sihirbaz Mantığında Çalışma ve Kolay Kullanım

AMP Kurumsal Teklif programında yeni açtığınız bir projede “adım adım” ilerleyerek sonuca ulaşırsınız. Program yapmanız gereken işlemleri sıralı olarak karşınıza getirir ve son aşamaya kadar gerekli uyarıları vererek (örneğin miktar girmeyi unuttuğunuz pozlar, birim fiyatı olmayan pozlar, nakliye hesabındaki eksiklikler… gibi) işinizi kolaylıkla bitirmenize yardımcı olur.

Esnek Fiyat Çalışması

AMP Kurumsal Teklif Programını kullanarak resmi idare fiyatlarını ve kendi belirleyeceğiniz fiyatları kullanarak teklifinizi hazırlayabilirsiniz. Poz tiplerine göre fiyat çalışmasını ayrı ayrı gerçekleştirebilirsiniz. Resmi kurumlar tarafından yayınlanmış fiyatlar varsayılan olarak gelir. Teklifinizde yer alan herbir rayicin fiyatını elle girebilirsiniz. Belirlediğiniz rayiç fiyatları üzerinden tüm inaşaat analizlerini hesaplatabilirsiniz. İnşaat pozlarının fiyatını “yayınlanmış resmi fiyatı, elle girilen fiyatı yada analizden hesaplanmış fiyatı” kullanacak şekilde belirleyebilirsiniz. Tesisat pozlarında (Elektrik-Mekanik) fiyat çalışması yaparken malzeme ve montaj fiyatlarını ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz. Pozların kar yüzdesini kalem kalem belirleyebileceğiniz gibi tüm pozlara ilişkin tek bir kar yüzdesi belirleyebilirsiniz. Poz fiyatlarının kurum karsız fiyatının altına düşmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin ayarlama yapabilirsiniz.

Eksiksiz Teklif Hesabı

AMP Kurumsal Teklif Programı’nı kullanarak teklifinize etki eden tüm etmenleri dikkate alarak teklifinizi oluşturursunuz. İmalat kalemleri üzerinden yaklaşık maliyetinizi belirledikten sonra teklifinize etki eden “Sözleşme Damga Vergisi, All Risk Sigorta bedeli, KİK katılım payı, kesin teminat miktarı vb.” tüm girdileri ekleyerek nihayi teklif tutarınızı oluşturabilirsiniz.

Poz Uyarı Sistemi, sizi olası hatalı işlemlere karşı korur. Örneğin bir pozun yayınlanan fiyatı ile analizden hesaplanan fiyatının uyuşmazlığı, analiz içerisinde fiyatı olmayan rayicin bulunması gibi bir çok konuda pozlara uyarı bayrakları koyarak sizi bilgilendirir ve uyarır. Böylece olası problemleri önceden farkederek düzeltebilirsiniz.

AMP Kurumsal Teklif
AMP Kurumsal Teklif

Benzersiz Analiz Editörü

AMP Kurumsal Teklif programı analiz bölümü fiyat çalışması yaparken ihtiyaç duyacağınız tüm araçları içerir. Pozların aktarmalı ve aktarmasız analizlerini görebilir, özel analiz düzenleyebilir, benzer pozların analizinden kopya çekerek analiz oluşturabilirsiniz. Paçal poz düzenleyebilir, analiz içinde istediğiniz kadar iç içe analiz oluşturabilirsiniz. Analizi kendi içinde istediğiniz kadar bölümlere ayırabilir (İşçilik, Makine vb.) bölüm toplamları alıp, bu toplam değer üzerinden tutar eklemesi yapabilirsiniz. Analiz toplamı üzerinden karsız işlem satırı ekleyip, bulunan bu toplam değer üzerinden tutar eklemesi yapabilirsiniz.

Aşırı Düşük Teklif Çalışması

AMP Kurumsal Teklif programı ile bir taşla iki kuş vurusunuz, teklif çalışması yaptığınızda aynı zamanda aşırı düşük savunma hazırlığınıda yapmış olursunuz. Vereceğiniz teklif toplamı ile imalat fiyatlarınız örtüşeceği için aşırı düşük savunmasını çok kısa sürede tamamlarsınız. AMP Kurumsal Teklif programı ile aşırı düşük teklif çalışmasını iki aşamalı olarak yapabilirsiniz. Teklifiniz üzerinden kurum gözüyle aşırı düşük sorgu çalışması yapıp %80 giren ve açıklama istenebilecek iş kalemlerini, sıralı analiz girdilerini, açıklama istenecek analiz girdilerini oluşturabilirsiniz. Böylece fiyat çalışmasında ve teklifimizin aşırı düşüğün altında kalması durumunda odaklanacağınız pozlarıda belirlemiş olursunuz. Rayiçler için proforma fatura bilgisi tanımlayabilirsiniz. Pozların fiyatlarını kurum karsız fiyatının altına inmeyecek şekilde ayarlayabilir ve “Kamu Kurumlarından Kullanılan Pozlar Listesi” raporunu otomatik alabilirsiniz.

Esnek ve Kuralcı Sistem

AMP Kurumsal Teklif programı kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma sistemi ile yüklenici firmaların çalışma sistemleri dikkate alınarak tasarlandı. İhale mevzuatında belirtilen ve uyulması gereken noktalar varsayılan olarak sunulurken, teklif hazırlama sürecinde gerek duyulan esnekliklerde sağlanmıştır. Örneğin; imalatlar için belirlenen kar yüzdesi %25 varsayılan olarak gelir ve kullanıcı isterse bunları poz bazlı değiştirebilir, işçilik rayiçleri için asgari ücretin altında teklif verilemeyeceği için böyle bir durum oluşmasında kullanıcıyı uyarır.

AMP Kurumsal Teklif
Teklif Hazırlama İçin Profesyonel Çözüm

AMP Kurumsal Teklif programını kullanarak profesyonel teklifler hazırlayın, sonradan oluşacak ekstra süprizlerle karşılaşmayın. AMP Kurumsal teklif barındırdığı 132.000 poz, tanım, tarif ve analiz verileri ile benzersiz bir kaynaktır. Aritmetik hatalardan arındırılmış hesaplama yapısı ile kesin sonuç elde edersiniz.

Doğru hazırlanmamış bir teklif iş gücü, zaman ve para kaybına yol açar. AMP Kurumsal Teklif programı ile rakiplerinizden bir adım önde olursunuz.

Fark Yaratan Bazı Özellikler
 • Tanımlardan otomatik poz bulma
 • Detaylı maliyet analizi
 • “Tip Proje” özelliği ile çok sayıda benzer içeriklerde ihale edilecek projeleri programda hızlıca oluşturabilme
 • Rayiç fiyatlarını elle girebilme
 • Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak metraj modülleri
 • Poz bazlı kar oranı belirleyebilme
 • Teklif hesabında, poza ilişkin elle girilen, analizden hesaplanan yada yayınlanmış fiyatı kullanabilme
 • Pursantajdan miktar hesabı
 • Sihirbaz yapsında çalışma sistemi
 • Kolay nakliye hesabı
 • Asgari işçilik kontrolü
 • Aşırı düşük sorgu hazırlığı
 • Metraj Excel entegrasyonu
 •  Teklifimize etki eden tüm girdileri (damga vergisi, all risk sigorta vb.) tanımlayabilme
 • Benzersiz analiz editörü

amp-tanitim-talebi

Türkiye’nin neresinde olduğunuz hiç önemli değil!

Bizi çağırın, kurumunuzda ücretsiz tanıtım semineri düzenleyelim. Talebinizi iletmeniz haline ilgili departmanımız sizinle en kısa sürede irtibata geçecektir.

Ücretsiz Tanıtım Talebi
ÜRÜN REFERANSLARI

Tüm Referanslarımız

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Tüm Ekran Görüntüleri

VİDEOLAR

Tüm Videolar

teknik destek

Ürünümüz ile ilgili diğer tüm detaylar için Ürün Destek sayfası

Ürün ile ilgili güncel sürüm bilgisi, sürüm notları, güncellemeler, makaleler, kullanım kılavuzu, sıkça sorulan sorular ve daha fazlası için Ürün Destek sayfasını ziyaret ediniz.

ÜRÜN DESTEK SAYFASI